İbrahim Çeçen Vakfı Burs Başvuruları Başladı!

ibrahim-cecen-vakfi-bursuİbrahim Çeçen Vakfı Burs programının amacı, başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere, karşılıksız burs vererek, onların eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına ve ülkeye yararlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.  2004 yılında kurulan Vakıf, bugüne kadar tüm Türkiye çapında 10,000’i aşkın gence burs vermiş olup, geçen yıl da 720 üniversite öğrencisine burs sağlamıştır

2015 – 2016 Öğretim Yılında IC Vakfı Bursları 2 kategoridir:

 • IC VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU

A – IC  İBRAHİM  ÇEÇEN  VAKFI bu sene yeni burs başvurularını tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Bölümleri öğrencilerinden kabul edecektir.

Başvurular için IC Vakfı’na posta ya da e-posta yolu ile dilekçe gönderilmesi gerekmektedir. (DİLEKÇEDE KISA ÖZGEÇMİŞ, OKUL BİLGİLERİ, AİLE BİLGİLERİ, OKUYAN KARDEŞ SAYISI, AİLE GELİRİ BİLGİLERİ, AİLENİN ÜZERİNE KAYITLI EV, ARSA GAYRI MENKUL BİLGİLERİ VE TÜM İLETİŞİM BİLGİLERİ YER ALMALIDIR.)

B – IC  İBRAHİM  ÇEÇEN  VAKFI bu sene yeni burs  başvurularını ayrıca  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TÜM BÖLÜMLERİ  ÖĞRENCİLERİNDEN de kabul edecektir. Başvurular Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’nde Kültür Spor Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.

Burs Miktarları aylık 320 TL olup, senede 9 ay karşılıksız olarak  ödenecektir.

 • IC VAKFI ÖZEL BAŞARI BURSU

Üniversite Sınavına Girdiği sene aldığı puanla ilk 5000’e giren, Tıp, Hukuk, Mimarlık-Mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler arasından kontenjan dahilinde belirlenecek öğrencilere IC Vakfı Özel Başarı Bursu verilecektir. Üniversiteye girdiği yıl yine ilk 5000’e girmiş ve okuduğu dönemlerde not ortalaması 3,5 altına düşmemiş öğrenciler içinden de değerlendirilip, kontenjan dahilinde IC Vakfı Yönetim Kurulu tarafından  belirlenecektir.

Başvuru için dilekçe ve ilk 5000’e girdiğini gösterir ÖYSM Belgesi ile IC Vakfı’na ŞAHSEN MÜRACAAT gerekmektedir.

Özel Başarı Bursu Miktarı aylık 500 TL olup, senede 9 ay ödenecektir .

Özel Başarı Bursu’na hak kazanan öğrenciler, mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar..

BAŞVURU KOŞULLARI :

Yüksek Öğretim Karşılıksız Bursu almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

 1. Tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin, Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Fakültelerinde öğrenim görüp, imkanları kısıtlı olmak,
 2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde yüksek öğrenim görüyor olmak,
 3. Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak,
 4. Başarılı öğrenci olmak,
 5. Kazanç getiren sürekli bir işte çalışmamak,
 6. Kredi Yurtlar Kurumu dışında başka hiçbir yerden burs almıyor olmak,
 7. Bir üniversiteyi bitirip de ikinci bir üniversite okuyor olmamak,
 8. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencisi olmamak,
 9. Aynı aileden burs alan 2. Öğrenci olmamak,
 10. Ayrıca, burs başvuru kabulü halinde, imzalanacak protokole göre, tüm bursiyerler, mezun olduktan sonra da, IC Vakfı’nın görevlendirdiği projelere manevi desteğe, yapılan etkinliklere, muafiyetini belge ile ibraz ettiği durumlar dışında, katılmakla yükümlüdür. Aksi halde bursunun devamı IC Vakfı tarafından tekrar değerlendirilecektir.

Özel Başarı Bursu almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

 1. Tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin, Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Fakültelerinde öğrenim görüp, üniversiteye girdiği senede Türkiye’de ilk 5000’e girmiş olmak,
 2. Üniversiteye girdiği yıl ilk 5000’e girmiş olup, üniversitede okuduğu süre boyunca not ortalamasın en az 3,5 olması,
 3. Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak,
 4. Kazanç getiren sürekli bir işte çalışmamak,
 5. Bir üniversiteyi bitirip de ikinci bir üniversite okuyor olmamak,
 6. Aynı aileden burs alan 2. Öğrenci olmamak,
 7. Burs Başvuru kabulü halinde, imzalanacak protokole göre, tüm bursiyerler, mezun olduktan sonra da, IC Vakfı’nın görevlendirdiği projelere manevi desteğe, yapılan etkinliklere, muafiyetini belge ile ibraz ettiği durumlar dışında, katılmakla yükümlüdür. Aksi halde bursunun devamı IC Vakfı tarafından tekrar değerlendirilecektir.
 8. Mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan etmelilerdir.

Bursların Süresi – Miktarı
Burslar, eğitim süresi içinde 9 ay boyunca, Ekim-Temmuz ayları arasında olmak üzere belirlenen sürelerle verilir. Her sene Vakıf Yönetim Kurulu burs miktarlarını tekrar belirler. 2015 – 2016 Öğretim Yılı için aylık burs miktarları:

Lisans Bursiyerleri                                 : 320 TL

Özel Başarı Bursu                                   : 500 TL

Başvurular İçin Gerekli Belgeler
1- Lisans Bursiyerler Adayları özgeçmişini, eğitim durumunu, aile ve aile gelir durumunu ve iletişim bilgilerini  tüm detayları ile belirten bir dilekçeyi 23 Eylül 2015 tarihine kadar IC Vakfı’na ulaştırmak durumundadır.

Bursun kabulü halinde istenecek evraklar, IC Vakfı tarafından kendilerine bildirilecektir.

Dilekçe Beyanı ile evraklarda tutarsızlık olursa, burs iptal edilecektir.

2 – Özel Başarı Bursiyeri Adayları özgeçmişini, eğitim durumunu ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe ve ilk 5000’e girdiğine dair ÖYSM Belgesini,  23 Eylül 2015 tarihine kadar IC Vakfı’na şahsen müracaat ederek ulaştırmak durumundadır.

Bursun kabulü halinde istenecek evraklar, IC Vakfı tarafından kendilerine bildirilecektir.

Dilekçe Beyanı ile evraklarda tutarsızlık olursa, burs iptal edilecektir.

Bursun Kesilmesi
Aşağıda belirtilen durumlarda, bursiyere yapılan ödeme durdurulur ve burs kesilir.

a-Belirtilen başvuru koşullarının aksine bir durum saptanması halinde,
b-Bursiyerlerin başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğru olmaması halinde,
c-Adli veya disiplin cezası alması halinde,
d-Senelik not ortalaması 2.00’nin altında olduğu takdirde, ( Bir defaya mahsus olmak üzere 2’nin altında not ortalaması olanların  bursları kesilmeyecektir, aynı durum tekrarlanır ise bursları kesilecektir.)
e- Özel Başarı Bursu için not ortalaması 3,5’in altında olursa burs kesilir.
f-Memur ya da sigortalı olarak bir işte çalışmaları halinde,
g- Mezun olması gerekirken, mezuniyetini önemli bir mazeret olmaksızın uzatmaları durumunda,
h- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması durumunda, ( Farabi sistemi ile 1 senelik geçiş yapanlar hariçtir.) Diğer üniversitelerde okuyan bursiyerlerin, başka üniversitelere yatay geçiş yapmaları halinde bursları kesilmez.
ı- Bir sene okuluna devamsızlık halinde,

Bursiyerlerden Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yazılı olmak üzere savunmaları istenebilir. Vakıf Yönetimi konu ile ilgili olarak, alınan savunma doğrultusunda bursun kesilip kesilmeyeceğine kesin olarak karar verir.

Bursiyerler İle İlişkiler

 • Burs alan öğrenciler ile yakın ilişkiler kurulup, mezuniyet sonrası görev yerleri konusunda IC Vakfı, bilgilendirilmeyi talep etmektedir.
 • Burs alan mezunlar daha sonra Vakfa yapabilecekleri maddi/manevi destek ile yükümlüdür.
 • Bursiyer öğrenciler ve mezun bursiyerler, IC Vakfı’nın etkinliklerine, belgeledikleri bir mazeret hali haricinde, katılmaya yükümlüdür.
 • Özel Başarı Bursiyerleri, mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

2015- 2016 Eğitim Dönemi Bursiyer Kayıtları için son başvuru tarihi 23.09.2015’dir.

Müracaat Adresi: IC İbrahim Çeçen Vakfı Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay – ANKARA
Tel: 0 312 417 82 64
Fax : 0 312 417 88 96
www.icvakfi.org.tr
E – POSTA: neslihan.arslan@icvakfi.org.tr | ayca.jones@icvakfi.org.tr


Bu yazıyı sol bölümdeki paylaş, beğen ya da tweetle butonlarını kullanarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Unutmayın "Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez." :)

Burs veren kurum, vakıf, dernek, işadamı, holdinglerin burs başvurusu duyuru ve haberleri için güncel Facebook sayfamızı takip edin: facebook.com/burshaberleri

Twitter adresimiziden de burs haberlerine ulaşabilirsiniz: twitter.com/burshaberleri

24 thoughts on “İbrahim Çeçen Vakfı Burs Başvuruları Başladı!

 1. betül

  merhaba ben dokuz eylül üniversitesi ilahiyat 2.sınıfa geçtim hıc bır yerden burs alamıyorum yardımcı olun lutfen

  Cevap yaz
 2. hicran

  Kilis 7aralık üniversitesinde i.i.b.f okuyorum maddi durumum zayıf 5 kardeşiz babam tek çalışan .istanbulda yaşamaktayım .burs verirseniz eğitimime katkınız olursa çok sevinirim.teşekkür ederim.

  Cevap yaz
 3. Rukiye

  Merhaba ben üniversiteye geçtim ama maddi durumdan dolayı okumam zor .Bana yardımcı olursanız okuyabilirsem çok mutlu oulrum teşekkürler.

  Cevap yaz
 4. Nevzat

  Ağrılıyım gönül ister ki veresiniz üniversite okumak gerçekten sıkıntılı bi iş…Vermeyeceğinizi biliyorum ama hani insanın bi umudu varsa bile şanslıdır ya benimki de o mesele…teşekkürler.

  Cevap yaz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir