Thursday, Apr. 24, 2014

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursları hangi durumlarda kesilir?

   30 Ocak 2013

|

Kategori:

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları hangi durumlarda kesilir?Kredinin Kesilme Durumları

Öğretim Kurumundan Ayrılma, Çıkarılma veya Geçici Olarak Uzaklaştırılma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 23- Kredi almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında veya herhangi bir nedenle çıkarıldığında, kredisi kesilir. Ancak; öğretim kurumundan ayrıldığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde öğrenimine başlaması ve talebi halinde kredisinin ödenmesine devam edilir.

Bağlı bulunduğu öğretim kurumundan altı ay ve daha fazla süre ile uzaklaştırma cezası alanların kredileri, bu durumlarının öğretim kurumunca Kuruma bildirildiği tarihi takip eden kredi döneminden itibaren aldıkları ceza süresi kadar kesilir ve bu süreye ait kredi bir daha öğrenciye ödenmez.

Vazgeçme, İzin Alma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 24- Kredi almaktan vazgeçen öğrencinin kredisi, başvuru tarihini izleyen ödeme tarihinden itibaren kesilir.

Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan öğrencinin talebi halinde, izin süresince kredisi ödenmez.

Sağlık Sebebiyle Kredinin Kesilmesi

Madde 25- Sıhhi nedenlerle öğretim kurumuna en az üç ay süreyle devam edemeyen öğrenci, bu durumunu belgelemesi halinde, kredisi sıhhi izin süresi kadar kesilir. Sürenin bitiminde kredi almaya devam eder. Ancak; sıhhi sebepler mevcut olsa bile, öğrenciye okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla kredi verilmez. Ancak; öğrenci sağlık sebebiyle alamadığı kredisini normal öğrenim süresinin bittiği tarihten itibaren borcun geri ödeme tarihine kadar alabilir.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 26- Devam ettiği öğretim kurumundan bir yıldan fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrencinin, yeni bir öğretim kurumuna kayıt olması halinde kredisi ödenmez.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 27 – Çeşitli nedenlerle bir yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin kredileri, kapatılan süre kadar kesilir ve bu süreye ait kredi bir daha öğrenciye ödenmez. Ancak; öğrenci almadığı kredisini normal öğrenim süresinin bittiği tarihten itibaren borcun geri ödeme tarihine kadar alabilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 28- Kurumun Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin kredileri kesilir.

Devamlı Gelirle Çalışma Halinde Kredinin Kesilmesi(1)

Madde 29- (Değişik: 15.12.1997/23201 RG) Kredi alan öğrencilerden; en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 30- Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi kasıtlı bir suçtan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilenlerin kredileri kesilir.

Bilgi İsteme

Madde 31- (Değişik 15.12.1997/23201 RG) Her ne şekilde olur ise olsun devam etmekte olduğu öğretim kurumundan izin alan, kayıt donduran, ayrılan, çıkarılan, ceza alan öğrencileri tespit etmek için her öğretim yılı sonunda(3) öğretim kurumlarından bilgi istenir.

Kredinin Kesildiğinin Bildirilmesi

Madde 32- Kredinin hangi tarihten itibaren kesildiği, öğrenciye ve ilgili kuruluşa bildirilir.

Share Button
Follow us on Twitter

Share This Article

Related News

YURTKUR Adresler ve Telefonları (İl-İlçe)
YURTKUR Yurt, Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi Başvuru Tarihleri
Burs alacak öğrenciler dikkat!

About Author

admin

(1) Yorum

  1. inci
    21 Ağustos 2011 at 17:17

    ben burs aliyordum(2009-2010ogrenim yilinda) ogrenime dondu(2010-2011de).simdi baska bir universiteye baslayacagim acaba tekrardan burs basvurusu yapabilir miyim?yoksa aldigim ogrenim diger universitedeyken de devam eder mi?iptal mi olur?

Yorum Yaz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>