AA Araştırma Bursları 2023

AA Araştırma Bursları 2023 / AA Research Scholarships 2023

AA Araştırma Bursları 2023

Anadolu Ajansı (AA), AA’yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek üzere burs verecektir.

Bu kapsamda 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine, yüksek lisans programları için 2 dönem, doktora programları için 4 dönem olmak üzere burs sağlanacaktır.

Programın Amacı:

Burs programının temel amacı; bursiyerlerin akademik ve mesleki gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayarak alanlarında tecrübe edinmelerine yardımcı olmak ve AA’nın akademik alanda varlığını artırmaktır.

Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları:

·       Sadece yurtiçi başvurular için geçerlidir.

·       Başvuru aşamasında 2 adet akademik referans mektubu sunmak,

·       Tez konusu teklifi sunmak,

·       Niyet mektubu sunmak,

·       İngilizce dil puanı olarak YDS’den en az 80 ya da TOEFL’dan en az 90 almış olmak. (Son 2 sene içerisinde almış olmak.)

Doktora Programı Başvuru Şartları:

·       Ders dönemi ve yeterlilik sürecini tamamlamış olmak,

·       Başvuru aşamasında 2 adet akademik referans mektubu sunmak,

·       Tez konusu teklifi sunmak

·       Niyet mektubu sunmak,

·       İngilizce dil puanı olarak YDS’den en az 80 ya da TOEFL’dan en az 90 almış olmak. (Son 2 sene içerisinde almış olmak.)

 

Son başvuru tarihi: 30 Ağustos 2023

Sorularınız için: 03129992582-03129992587

 

AA Research Scholarships 2023

Anadolu Agency (AA) will grant scholarships to support the researchers who commits to write PhD and master’s thesis covering AA.

Scholarships will be given to two master’s and two PhD students.

Scholarships will be provided for 2 semesters for master’s programs and 4 semesters for PhD programs.

Aim of the Program:

The main purpose of the scholarship program is; to help researchers gain experience in their fields by contributing to their academic and professional development and career planning; to add value the literature on AA.

 

Application Requirements for master’s students:

·       Applications only from universities in Turkey.

·       Submitting 2 academic reference letters,

·       Submitting thesis topic proposal,

·       Submitting statement of purpose (SOP),

·       To have received at least 80 score from YDS or at least 90 score from TOEFL as an English language score. (Taken within the last 2 years.)

 

Application Requirements for PhD students:

·       To have completed the course period and proficiency process,

·       To submit 2 reference academic letters at the application stage,

·       Submitting thesis topic proposal,

·       Submitting statement of purpose (SOP),

·       To have received at least 80 from YDS or at least 90 from TOEFL as an English language score. (Taken within the last 2 years.)

Application Deadline: 30 August 2023

For further questions: 03129992582-03129992587

BAŞVURU İÇİN