Ada Kent Üniversitesi Bursları

2020-2021 Akademik Yılı T.C. Uyruklu Öğrencilerin Elde Edebileceği İndirimler / Burslar

 1. Ada Kent Üniversitesini indirimli ve/veya burslu olarak kazanan öğrencilerin bu hak edişleri, İngilizce Hazırlık Eğitimi gerektiren programlarda bir (1) yıl, lisans programlarında da normal eğitim süresi kadardır.
 1. Öngörülen sürede mezun olamayan %100 burslu öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl (akademik yıl) yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü olduğu ‘’yeni öğretim ücreti’’ üzerinden %25 indirimli ödeyerek kayıt yaptırabilirler. %25 ve %50 indirimli öğrenciler de mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretlerinin %50 ’ini ödeyerek kayıt yaptırabilirler.
 1. Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanan öğrenciler bu haklarının yalnızca bir tanesinden faydalanabilirler. Örneğin; YKS sınavı ile %25 indirimli kayıt yaptıran bir öğrenci, üniversitenin vermiş olduğu bazı indirim haklarından Mütevelli Heyeti Kararı ile (yapılan anlaşmalara göre) sadece bir tanesinden faydalanabilir.
 1. Ada Kent Üniversitesinde kayıtlı olan ilk iki kardeşe %10 kardeş indirimi uygulanır. Eğer üçüncü bir kardeş üniversitemizde eğitim alırsa, üçüncü kişiye %15 indirim uygulanır.
 1. Üstün başarı ödülü; kayıtlı bulundukları programlarda ‘’yüksek şeref’’ derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans öğrencileri, dönem not ortalamaları (ANO) en az 3.50 ve genel not ortalamaları (GANO) en az 3.00 ise belirtilen esaslarda takip eden dönemde kayıt yaptırmaları durumunda ‘’üstün başarı ödülü alırlar.
 1. ÖSYM tarafından tam ücretli olarak yerleştirilen ve ‘’eğitim, sağlık’’ alanlarında görev alan (emekliler dahil) kişilere ve/veya çocuklarının öğrenim ücretlerine %10 indirim yapılır.
 1. TSK ve Polis Teşkilatı mensuplarının (emekliler dahil) eş ve çocuklarına ;
 1. ÖSYM tarafından akademik programlara indirimli olarak yerleştirilenlere , %10
 2.  Tam ödemeli olarak yerleştirilenlere , %25 oranında indirim uygulanır.
 1. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği mensuplarının eş ve çocuklarına ;
 1. ÖSYM tarafından akademik programlara indirimli olarak yerleştirilenlere, %10
 2. Tam ödemeli olarak yerleştirildi iseler, %25 oranında indirim uygulanır.
 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevli TC devlet memuru eş ve çocuklarına ise %10 indirim uygulanır.
 1. Fiziksel engelli (hastane kurul raporu ile %40 ve üzerinde fiziksel engeli bulunan) olan ve üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimize ( %100 burs hariç) %20 kayıt indirimi uygulanır.
 1. 2020-2021 Akademik Yılı’nda ilk kez kayıt yaptıracak olan ve halen öğrencimiz olarak eğitimine Ada Kent Üniversitesi’nde devam eden öğrencilerimiz; öğrenciliklerini ispatlayan belgelerle T.C. İş Bankası herhangi bir şubesine başvuru yaparlarsa düşük faizli eğitim kredisinden fayda sağlama şansına sahip olacaklardır.

2020-2021 Akademik Yılı KKTC Uyruklu Öğrencilerin Elde Edebileceği İndirimler / Burslar

 1. KKTC liselerinden mezun KKTC vatandaşları, liseyi tam olarak KKTC liselerinde tamamlayıp mezun olan TC vatandaşlarına ve çift uyruklu (TC / KKTC) vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen “ Burs ve Sıralama Sınavı “ sonucuna göre elde edilen başarı bursu/indirimi ; bu sınavın sonucuna göre hakedilen indirim ve burslar %10 ile %100 arasında değişmektedir.
 1. Yukarıda belirtilen indirim ve/veya burs hak edişi eğitim için ön görülen süreyi kapsar ve buna İngilizce Hazırlık Eğitimi dahildir.
 1. Ön görülen sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, o yıl ( akademik yıl) yerleştirilen öğrenciler için belirlenen tam öğrenim ücretinin %50’sini her dönem için ödemekle yükümlüdür.
 1. Birden fazla burs veya indirim hakkı elde öğrenciler, bu haklarının yalnızca bir tanesinden faydalanabilirler.
 1. Ada Kent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ilk iki kardeşe %10 kardeş indirimi uygulanır. Eğer üçüncü bir kardeş üniversitemizde eğitim alırsa, üçüncü kişiye %15 indirim yapılır.
 1. Üstün başarı ödülü; kayıtlı bulundukları programlarda ‘’yüksek şeref’’ derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans öğrencileri, dönem not ortalamaları (ANO) en az 3.50 ve genel not ortalamaları (GANO) en az 3.00 ise belirtilen esaslarda takip eden dönemde kayıt yaptırmaları durumunda ‘’üstün başarı ödülü alırlar.
 1. Güvenlik Personeli İndirimi; KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı personele eş ve çocuklarına ek olarak %10 indirim uygulanır.
 1. GCE, A/AS Level ve IGCSE İndirimi; uluslararası sınav derecelerine göre, Ada Kent Üniversitesi’ne başvuruda bulunan KKTC uyruklu öğrencilere %20 – %50 arasında öğrenim ücreti indirimi yapılır.
 1. Fiziksel engelli (hastane kurul raporu ile %40 ve üzerinde fiziksel engeli bulunan) olan ve üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimize ( %100 burs hariç) %20 kayıt indirimi uygulanır.