Adalı Vakfı Burs Başvurusu

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi İlk Burs ve Devam Bursu Başvuru Tarihleri

Değerli Bursiyerlerimiz ve Bursiyer Adaylarımız, 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için burs başvurularımız 28.08.2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Bu kapsamda vakfımıza ilk kez burs başvurusunda bulunacak üniversite öğrencileri ile halihazırda vakfımızdan burs almakta olup bursunun önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de devam etmesini isteyen üniversite öğrencilerinin burs başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgi, 20.08.2023 tarihi itibarıyla vakıf internet sitemiz üzerinden duyuruluyor olacaktır. Tüm öğrencilerimize şimdiden gösterdikleri ilgi için teşekkür eder, yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileriz.

 

Burs Başvuru Şartları

Adalı Vakfı Burs Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca Vakfımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil kaydı bulunmayan ve Yönetmelik’te yer alan diğer kriterleri sağlayan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermekte olup burs türleri 2’ye ayrılmaktadır:
1. Yönetmelik şartlarını sağlayan ve üniversitelerde örgün lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilen “Lisans Bursu”. Lisans bursu için:
• Üniversiteye yerleşen öğrencilerin ilk burs başvurusunda; YKS sınav sonucu uyarınca üniversiteye yerleştiği bölümün puan türünde Türkiye başarı sıralamasında; Sayısal’da ilk 20.000’e, Eşit Ağırlık’ta ilk 10.000’e, Sözel’de ilk 2.000’e girmiş olan adaylar,
• Ara sınıf öğrencilerinin ilk burs başvurusunda; yukarıda bahsedilen başarı sıralamasının yanı sıra, önceki yarıyılların normal eğitimöğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 3.0 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan, fiilen öğrenciliği devam eden ve hiç disiplin cezası almamış olan adaylar,
burs başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamda alınacak başvurular 3 aşamalı olup ön başvuru sırasında öğrencilerden bilgi talep edilecek, verilen bilgiler kapsamında yapılacak eleme sonucunda 2.aşamaya geçmeyi hak kazanan öğrencilerden aşağıda ilgili kısımda yer alan belgeler istenecek ve iletilen belgeler incelenerek verilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesinin akabinde öğrenciler mülakata çağrılacaktır.
• Daha önceki eğitim-öğretim yıllarında Vakıf’tan burs almış ve yeni eğitim-öğretim yılında da bursunun devam etmesini isteyen öğrencilerden ise, tamamladığı öğretim yılında geçemediği dersi olmayan ve not ortalaması 100 üzerinden en az 75 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, fiilen öğrenciliği devam eden ve hiç disiplin cezası almamış olan, adli sicil kaydı bulunmayan bursiyerler
burs devam başvurusunda bulunabilir. Devam başvurularının değerlendirilebilmesi için söz konusu öğrencilerden istenecek belgeler aşağıda sayılmış olup burs devam başvurusunun yapılacağı tarihler internet sitemiz üzerinden ayrıca paylaşılacaktır.
2. Başarı kriteri hariç Yönetmelik’te yer alan burs başvuru şartlarını sağlayan ancak ciddi maddi imkansızlık içinde bulunduğu tespit edilen öğrencilere verilen “İstisnai Burs”. Halihazırda Vakfımızdan İstisnai Burs alan öğrencilerin burslarının devamlılığında ise başarı durumlarının artmış olması önem arz etmekle birlikte, devam bursu almaya hak kazanıp kazanmadıklarına yine Yönetim Kurulu tarafından karar verilecektir. Yukarıda yer alan bursların miktarı, süresi ve kontenjanları her yıl Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenir. Bu bağlamda Mütevelli Heyeti tarafından, halihazırda vakfımızdan burs alan 30 öğrenciden şartları sağlayarak Yönetim Kurulu tarafından bursunun devam etmesine karar verilenlerle birlikte bu yıl toplam 60 üniversite öğrencisine, 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi boyunca (Ekim-Haziran) aylık 1200 TL burs verilmesine karar verilmiştir. Burs kontenjanın en az %50’si ise tıp ve hukuk fakülteleri öğrencilerine ayrılacaktır. Burs başvuru tarihleri, aşamaları ve her aşamada yapılması gerekenlere ilişkin detaylı bilgi, başvuru sürecinin başlamasını müteakip internet sitemizde ayrıca duyurulacaktır.

İLK BURS BAŞVURULARINDA ÖN BAŞVURUNUN GEÇİLMESİ HALİNDE SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKECEK EVRAKLAR

 

1)Nüfus cüzdanı fotokopisi (Başvuru ve burs alma süreçleri kapsamında bizimle paylaştığınız kimlik fotokopilerinde herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer vermemenizi, bahsi geçen bilgileri kimlik fotokopilerinizde karartarak sisteme yüklemenizi rica ederiz.)
2)Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden Nüfus Aile Kayıt Örneği şeklinde seçim yapılarak alınmalıdır)
3)Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
4)ÖSYM sonuç belgesi çıktısı
5)ÖSYM yerleştirme belgesi
6)1. Sınıf ve üzerini bitirmiş bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl (ara dönem öğrencileri için) itibarıyla aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge – TRANSKRİPT
7))Aktif Öğrenci belgesi (öğrenim görülecek okuldan veya e-devletten alınabilir)
8)Anne ve babanın gelir durumunu gösteren belgeler. Mevcut duruma göre;
a) İşyerinden onaylı maaş bordrosu
b) Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan ebeveyn için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir),
c) Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi),
d) Geliri olmayanlar için SGK Müdürlüğü’nden anne baba adına SGK kaydı olmadığını gösterir belge,
e) Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir) yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt bulunmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü
f) Aileye ait konut olup olmadığını gösterir belge (e-devletten sorgulanan belgeler kabul edilecektir.) Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan başka birileri de varsa, bu kişilerin gelir durumu da yukarıda yer alan maddeler uyarınca belgelendirilmelidir.
9)Şehit veya gazi yakını olunması halinde bu durumu gösterir belge
10)Öğrencinin engeli bulunması halinde bu durumu gösterir belge
11)Bursiyerlerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Metni
12)Bursiyerlerin Aile Üyeleri ve Yakınlarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Metni
Burs başvuru sürecinde 2.aşamaya geçmeye hak kazanan bursiyer adaylarının süresi içerisinde istenen belgeleri sisteme yüklemesi önem arz etmektedir. Mülakat süreci de sonlanarak bursiyerlerin belirlenmesinin akabinde Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrencilerin sisteme yükledikleri evrakları fiziken vakfımıza teslim etmesi gerekeceğinden sisteme yüklenen belgelerin imha edilmemesini tavsiye ederiz.

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKECEK EVRAKLAR İLK BURS BAŞVURULARINDA ÖN BAŞVURUNUN GEÇİLMESİ HALİNDE SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKECEK EVRAKLAR

1)Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
2)Başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl itibarıyla aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge – TRANSKRİPT
3)Aktif öğrenci belgesi (öğrenim görülecek okuldan veya e-devletten alınabilir)
4)Anne ve babanın gelir durumunu gösteren belgeler. Mevcut duruma göre;
a)İşyerinden onaylı maaş bordrosu
b)Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan ebeveyn için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir),
c) Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi),
d) Geliri olmayanlar için SGK Müdürlüğü’nden anne baba adına SGK kaydı olmadığını gösterir belge,
e) Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir) yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt bulunmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü
f) Aileye ait konut olup olmadığını gösterir belge (e-devletten sorgulanan belgeler kabul edilecektir.) Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan başka birileri de varsa, bu kişilerin gelir durumu da yukarıda yer alan maddeler uyarınca belgelendirilmelidir.

1 Comments

  • Resmen başvuru yapmamamız için elinizden geleni yapmışsınız! Teşekkürler…

Comments are closed.