Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Özel Bursu

adnan-menderes-universitesi-adu-bursuAdnan Menderes Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans düzeyinde başarılı ve muhtaç öğrencilerine burs vermektedir.

Burs ve yardımlar, her yarıyıl başında bir kez veya öğretim yılı boyunca (Ekim-Haziran) her ay veriliyor.

Gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlardan aylık veya yıllık olarak toplanan paralar, özel koşullara bağlananların dışında, değerlendirme süresinin sonunda dokuza bölünerek aylık toplam yardım miktarı belirlenir. Bu miktar, o eğitim öğretim yılı için Yardım Komisyonunca belirlenen bir öğrenciye verilecek aylık yardım miktarına bölünerek de yardım yapılacak toplam öğrenci sayısı elde edilir. Bu sayının birimlere dağılımında, birimlerdeki öğrenci sayıları göz önüne alınır.

Belirlenen öğrencilere yapılacak katkı, bursun bulunduğu bankada öğrencilerin açacakları hesap numarası aktarılır.
Öğrencilerin bu burstan yararlanabilmesi için;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Normal öğrenim süresi içinde okuyor olması ve alt sınıf not ortalamasının % 60’tan az olmaması,
  • Bir başka kurum ve kişiden burs almamış olması,
  • Disiplin cezası almamış olması,
  • Katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından istenen olası koşulları da taşıyor olması,
  • İlk sınıfa yeni kayıt yaptıranların ise yalnızca muhtaç olması gerekir.

Bu koşulları taşıyan ve ana babasından biri şehit olan veya doğal afete uğradığını belgeleyen öğrenciye öncelik tanınır.

Bir başka kurum ve kişilerden burs aldığı belirlenen öğrencinin bursu kesilir.

Her öğretim yılının başında yapılan kayıtlar sırasında birinci sınıf öğrencilerinden alınacak başvurular, Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu tarafından son kayıt gününden itibaren en çok 30 gün içerisinde bir ön değerlendirmeden geçirilerek Yardım Kurulları’na liste halinde iletilir. Yardım Kurulları bütün sınıflar için burstan yararlanması önerilen öğrencileri belirleyerek Yardım Komisyonu’na en geç 10 gün içinde bildirir. Yardım Komisyonu öğrencilere sağlanacak bursları Üniversitenin eğitim-öğretime başlamasından sonra en geç iki ay içinde sonuçlandırır. Ön değerlendirme, o yılki burs bilgi formu temeline dayanır.

ADÜ Öğrenci Özel Bursu Yönetmeliği