Anadolu Eğitim Kültür Ve Bilim Vakfı Burs Başvurusu

Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim VAKFI olarak verdiğimiz  ‘Eğitim Bursu’ başvurusu 16-30 Eylül 2019 tarihleri arasında olup, Ankara bölgesinde okuyan öğenciler Genel Merkeze ŞAHSEN başvuru yapacaklardır. Ankara dışındaki okuyan öğrenciler ise belgelerini posta ve kargo yoluyla Vakıf Genel Merkezine gönderebilirler.
Burslar Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere verilecektir.
Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Nitelikler
MADDE 7 – (1) Burs alacak öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
-Gelir düzeyi düşük olmak,
-Asgari başarı koşullarına haiz olmak,
(Bir önceki yıl not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.50, 100 üzerinden 65 olması)
-Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak,
(kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
-Adli sicil kaydı bulunmamak,
-Vakıf ve Özel Üniversite öğrencileri burs başvurusunda bulunamazlar. ( Tam Burslular Hariç )
Bursu Çıkan Öğrencilerden İstenecek Belgeler
MADDE 8 – (1) Burs başvurusu yapan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:
-Nüfus cüzdanı örneği, (E-Devletten alınabilir)
-Adli Sicil Belgesi, (E-Devletten alınabilir)
-İkametgâh (E-Devletten alınabilir)
-Yükseköğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
-Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tanımlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge, (transkript)
-Öğrenci belgesi, (E-Devletten alınabilir)
-Ailenin gelir durumunu gösterir resmi belgesi.
-2 Adet vesikalık fotoğraf
Vakıf Genel Merkezi:
Strazburg Caddesi No: 44/10 Sıhhiye/ANKARA
Telefon: 0312 230 5617

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu