Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Bursu

2023/2024 eğitim ve öğretim dönemi burs başvurularımız başlamıştır. Burs miktarımız Üniversite öğrencilerimiz için 9 ay boyunca aylık 1000-TL’dir. Tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar dileriz.

AGEYV bursları ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerimize destek olmak adına sağlanan burslardır. Burslarımız karşılıksız olup, 9 ay boyunca (1 Ekim-30 Haziran) aylık olarak ödenmektedir. Burs başvuruları her yıl 15 Ağustos- 30 Ağustos tarihlerinde alınır.

Burs başvuruları her yıl yenilenir (Eski bursiyerlerin de her yıl başvurularını yenilemeleri gerekir).

 • TC vatandaşı olmak- Demokratik ve laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak
 • Lisans öğrencileri için uzaktan eğitim ve/veya açık öğretim öğrencisi olmamak daha önce üniversite bitirmemiş olmak
 • Başvuru tarihinde 24 yaşını geçmemiş olmak
 • Eğitim devamı için maddi yardıma ihtiyacı olmak
 • Aynı ailede başka bir öğrencinin hali hazırda AGEYV bursu alıyor olmaması
 • Sabıka kaydı bulunmaması
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
 • Sınıf tekrarı yapmamış olmak
 • Başka resmi veya özel kurumdan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu hariç)
 • Herhangi bir kazancının olmaması
 • Başarılı olması ( Diploma notu/not ortalaması/karne notu 100’lük sistemde 75 ve üzeri, 5’lik sistemde 3,75 ve üzeri, 4’lük sistem de 3 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak)
NOT: Yukarıda aranan şartların dönem içerisinde sağlanamadığı anlaşıldığında burs kesilecektir.
 
Burs almak isteyen öğrenciler AGEYV internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurup info@ageyv.org.tr adresine gönderir ya da internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuru yaparlar. İlgili başvurular AGEYV tarafından değerlendirilerek bursiyer seçimi gerçekleştirilir. Değerlendirme sonuçları başvuru bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde e-posta yolu ile bildirilecektir. Burs almaya hak kazanan bursiyerlerin 7 gün içerisinde AGEYV tarafından talep edilen belgeleri e-posta veya posta aracılığı ile AGEYV’e iletmeleri gerekmektedir.
 
Burs Almaya Hak Kazanan Üniversite Öğrencilerinden İstenen Belgeler
 
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)
 • ÖSYM sonuç belgesi (üniversiteye yeni başlayanlar için)
 • Not ortalaması gösterir lise diploması
 • Transkript ve güncel öğrenci belgesi
 • Sabıka kaydı belgesi (e-devlet)
 • İkametgah belgesi (e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayan anne ve babalar için SGK kaydı olmadığına dair belge, aileye ait belge ibraz edemeyen öğrenciler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi )
 • İmzalı gönüllülük taahhütnamesi(Lütfen Tıklayınız)
 • İmzalı taahhütname(Lütfen Tıklayınız).

Burs Almaya Hak Kazanan İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinden İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)
 • Not ortalamasını gösterir karne örneği
 • İkametgah belgesi (e-devlet)
 • Sabıka kaydı belgesi (lise öğrencileri için) (e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayan anne ve babalar için SGK kaydı olmadığına dair belge, aileye ait belge ibraz edemeyen öğrenciler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi ) (e-devlet)
 • İmzalı taahhütname(Lütfen Tıklayınız)

NOT: Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması halinde bursiyer burs alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde vakfın ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır.