AK-EL Vakfı Burs Başvurusu

2023-2024 ÖĞRETİM YILI İÇİN BURS BAŞVURULARI 1 EYLÜL-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KABUL EDİLECEKTİR.

Vakfımız tarafından Akçadağ ve Elbistanlı Üniversite öğrencilerinin (4 yıllık lisans)burs başvuruları 2023-2024 öğretim yılı için 1 EYLÜL – 30 EYLÜL tarihleri arasında yapılabilirsiniz. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.Yönetim Kurulu’nca tespit edilen burs verilecek öğrenci sayısı Kasım ayı içinde Vakıf merkezinde ve Vakıf WEB sayfasında duyurulur.Burs almaya hak kazanan öğrencilerin burs alabilmeleri için en az bir kefil ile birlikte taahhütname ve kefaletname ek belgesini imzalayıp, kefil olacak kişinin kimlik fotokobisinin üzerine kefil el yazısı ile (ekte imzalamış bulunduğum Ak-El Vakfı burs taahhütnamesindeki imza tarafıma ait olup ilgili taahhütnameyi kimsenin baskısı olmaksızın kendi özgür irademle imzaladığımı gayrıkabilirucu olarak kabul ve taahhüt ederim.) yazarak imzalayıp taahhütname ile birlikte en geç 5 Kasım tarihine kadar vakıf merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.

Burs Kayıt Formu