AKPA Kimya Burs Başvuruları

AKPA Kimya Burs Başvuruları İstenilen Belgeler

AKPA Burs Başvuruları

AKPA Kimya Burs Başvuruları 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında bu sayfadan yayınlanan başvuru formu eksiksiz doldurularak, tüm belgeler ile birlikte yapılacaktır.

Burs Başvuru Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Ailesi ile birlikte daimî ikametgâhı Türkiye Cumhuriyeti’nde olmak,
  • Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında okumak,
  • Aşağıda belirtilen ekonomik koşulları haiz olmak,
  1. Başarı ve Destek Bursu başvurusunda bulunan öğrencilerin burs alabilmeleri için, çalışmıyor olmaları ve/veya maaş ve/veya ücret almıyor olmaları ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinde faaliyet gösteren herhangi bir kurum ve kuruluştan ve/veya uluslararası bir kuruluştan burs, nakdi yardım veya başka bir isim altında herhangi bir ödenek almamış olmaları koşuldur,
  2. Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Bursu başvurusunda bulunan öğrencinin, aile geliri burs başvurusu yapılan yılın mali yılbaşı olan Ocak ayındaki asgari ücret dikkate alınarak aşağıdaki kriterler çerçevesinde belirlenir ve değerlendirilir:
  3. Ailenin gelirinin aylık brüt asgari ücret tutarında, 2 katı kadar veya altında olması halinde, ailenin Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında öğrenim gören sadece bir (1) çocuğu Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından sadece birini almaya hak kazanır.

Bu Tüzük kuralları uyarınca, Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından herhangi birine başvuru yapmak için ailenin ekonomik durum değerlendirilmesi yapılması ve burs almaya hak kazanan ve/veya burs almaya devam eden öğrenciler; yukarıdaki (A) ve (B) alt bentlerinin kuralları uyarınca aile geliri kriteri belirlenmesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

– Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim gören öğrencilerden öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya üzeri olanlarda, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) sadece 100’lük not sistemi uygulayan okullarda 94 veya üzeri olanlarda, veya muadili derecelendirme sistemindeki en üst derece diliminde (excellent, distinction, A) olanlarda ekonomik ve başarı durum değerlendirmesi yapılarak burs başvuru koşullarını taşıması aranır.

– Lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) programlarda öğrenim gören öğrencilerin ve ailelerinin ekonomik ve başarı durum değerlendirmesi yapılarak burs başvuru koşullarını taşıması aranır.

Evli öğrenciler Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından herhangi birine başvuru yapamazlar.

Boşanmış veya yasal ayrılık sürecinde ayrı yaşayan anne ve babaların çocuklarının özel durumları anne ve babalarının çalıştığı kurumlardan alınacak gelir belgeleri dikkate alınarak değerlendirilir.

AKPA Burs Başvuru Formu

AKPA Kimya Burs Başvuru formu eksiksiz doldurularak belgede yer alan istenilen tüm başvuru belgelerine eklenmelidir.

AKPA Kimya Burs Başvurusunda bulunurken AKPA Bursiyer Açık Rıza Formu eksiksiz doldurularak başvuru belgelerine eklenmelidir.

Detaylı bilgi ve başvuru için:  burs@akpakimya.com

NOT: ***TÜM BAŞVURULAR BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİ İLE ONLİNE YAPILMALIDIR***