Aksaray Vakfı Burs Başvurusu

burs-veren-vakiflar

Aksaray Yüksek Öğretim Vakfi Bursu Alma Şartları

 1. T.C vatandaşı olmak
 2. Milli ve manevi değerlere saygılı olmak.
 3. Gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak imkândan mahrum olmak. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, (Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir.)
 4. Yüz kızartıcı bir suça bulaşmamış olmak.
 5. Üniversite birinci sınıf örgencileri için öğrenci belgesi.
 6. Ara sınıflar için transkript
 7. Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3′ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet vesikalık resim.

 Aksaray Yüksek Öğretim Vakfı Yönetiminin Arayacağı Şartlar

 1. Burslar öncelikle teşvik amacıyla Aksaray Üniversitesinde okuyan öğrencilere verilmeli.
 2. Burs alanların Aksaray Yüksek Öğretim Vakfı ile irtibatı sağlanmalı ve mezuniyet sonrasında ilişkilere devam edilmeli.
 3. İhtiyaç sahiplerinin tespitinde Vakfın Yönetim Kurulundaki ve Üniversitenin ilgili birimlerinin beyanları dikkate alınmalı.

AKSARAY YÜKSEK ÖĞRETİM VAKFI ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ

 

 1. Adı, Soyadı :…………………… Fakülte No :………………
 2. Baba adı :…………………… Anne adı   :………………
 3. Doğum yeri ve tarihi:……………………
 4. Medeni durumu :…………………… Uyruğu     :………………
 5. Çalışıyorsa aylık geliri: a) 0-100 b) 100-200 c) 200-300     d) 300-500
 6. Aile reisinin mesleği :…………………
 7. Aile reisinin aylık net geliri:

a) 0-250 b) 250-500       c) 500-750        d) 750-1000        e) 1000-……

8. Annesinin mesleği ve aylık geliri:……………………

 1. Öğrencinin öğrenim ve katkı kredisi alıp almadığı:……………………
 2. Başbakanlık bursu alıp almadığı:……………………
 3. Öğrencinin ekonomik durumu:
 4. a) İyi b) Orta             c) Kötü
 5. Anne ve babanın sağlık durumu:

a) İkisi de sağ b) Anne sağ      c) Baba sağ       d) İkisi de hayatta değil

 1. Kardeş sayısı: a) 1-2 b) 3-4 c) 5-6              d) 7-8
 2. Halen okuyan kardeş sayısı:

a) Üniversitede:…… b) Lisede:……         c) İlköğretimde:……

11. Öğrencinin ikametgâh adresi ve telefonu:

……………………………………………………………………………………………..

12.Aile reisinin ikametgâh adresi ve telefonu:

…………………………………………………………………………………….

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim.                 Tarih:……………

İmza:……………