Aktif Group Burs Başvurusu

Aktif Group, aşağıda yer alan üniversite ve bölüm öğrencilerinden burs başvurusu alacaktır. Burs miktarı aylık 250 TL olup Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.

Başvuru Şartları

1- TC vatandaşı olmak.
2- Yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak, belgelendirmek
3- Üniversitelerin (Istanbul Teknik Ünv., Yıldız Teknik Ünv., ODTÜ, Kocaeli Ünv,) Elektrik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde okumaya hak kazanmış 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olmak.
4- Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
5- Gelir düzeyi düşük olmak (ailenin yıllık gelir belgesi istenmektedir)
6- Yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 75 olmak (transcriptler ile belgelemek gerekmektedir)

Başvurular sona ermiştir.