Alanya HEP Üniversitesi Bursları

Lisans Bursları

Üniversitesmizde sadece ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih eden veya Özel Yetenek Sınavı neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilere “Tam Burs ve Kısmi Burs” vermektedir. Bu burslar ile ilgili koşullar aşağıda yer almaktadır.

Tam Burs 

Kapsamı

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Tam Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih eden veya Özel Yetenek Sınavı neticesinde Tam Burs (%100) almaya hak kazanan öğrencilere verilir.

Kısmi Burslar

Kapsamı


ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda %75, %50 ve %25 burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih eden veya Özel Yetenek Sınavı neticesinde Kısmi Burs (%75, %50, %25 ) almaya hak kazanan öğrencilere verilir.

Kontenjanları

Tam Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve kontenjanları ile birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda

2014-2015 Eğitim – Öğretim Yılı Bursluluk Oran Ve Kontenjanları

Sanat ve Tasarım Fakültesi

KoduProgram AdıÖğretim SüresiPuan TürüGenel Kont.Özel Koşul ve Açıklamalar
206910018Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)4MF-41517, 21, 28, 869
206910027Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)4MF-4123, 17, 21, 28, 869
206910036Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)4MF-4103, 17, 21, 28, 869
206910045Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)4MF-483, 17, 21, 28, 869
206910054Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)4MF-4153, 17, 21, 28, 869

Turizm Fakültesi

KoduProgram AdıÖğretim SüresiPuan TürüGenel Kont.Özel Koşul ve Açıklamalar
206910063Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)4TM-1123, 17, 21, 28, 869
206910072Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)4TM-1203, 17, 21, 28, 869
206910081Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)4TM-1153, 17, 21, 28, 869
206910099Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)4TM-1133, 17, 21, 28, 869
206990016Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Ücretli)4 15 
206990025Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)4 12 
206990034Gastronomi Ve Mutfak Sanatları(%75 Burslu)4 10 
206990043Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)4 8 
206990052Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu)4 15 


Bursların Devam Süresi, Durdurulması ve Kesilmesi


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından ÖSYS puanı ile veya Özel Yetenek Sınavı ile yerleştirilen öğrencilere verilen bursların süresi, durdurulması ve kesilmesine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir.

Bursların Devam Süresi

Tam Burslar ve Kısmi Burslar karşılıksızdır. Burslar, akademik başarı düzeyinden bağımsız olarak, öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Sınıfından başlayanlar için beş akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için dört akademik yıl süresince devam eder.

  1. Bu bursları alan öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfını 1 yılda başaramayanların bursları geçici olarak kesilir.
  2. İngilizce Hazırlık Sınıfını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayan öğrenciler, lisans programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, öğrenim ücreti muafiyeti bursları yeniden bağlanır

(2) Öğrenciler, kayıtlı olduğu eğitim programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan uzatmalı öğrenci statüsüne alınırlar. Bu öğrenciler Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar dahilinde ücret ödeyerek kayıt yaptırabilir, ancak uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrenciler üniversite burslarından yararlanamazlar.

(3) Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından verilen burslar sadece yıllık öğrenim ücretini kapsar, bunun dışındaki tüm giderler öğrencinin kendisine aittir.

Bursların Durdurulması
 Ve Yeniden Başlatılması

(1) Burslar öğrenimine ve derslere devam eden öğrencilere verilir. Aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin bursları durdurulur:

a) Herhangi bir dönemde mazeretsiz olarak derslerine kayıt yaptırmamak.

b) Kayıtlı olduğu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı derslerine Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından belirlenen devamsızlık süresini aşmak.


c) Kayıtlı olduğu bölümde/programda o döneme ait ders kayıtlarını yaparak kayıt yenilediği halde üçten fazla dersten NA(Devamsız) notu almak.

d) Bursların durdurulduğu süre azami bursluluk süresi içinde sayılır.

(2) Azami bursluluk süresi içinde, bursluluğu durdurulan öğrencinin burstan muaf olduğu dönemi takip eden dönemde/dönemlerde yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler ile kayıtlı olduğu bölüm/program derslerine düzenli devam edenlerin (hiç bir dersten NA notu almamaları) bursları yeniden başlatılır.

Bursların Kesilmesi


(1) “Tam Burs” ve “Kısmi Burs” aşağıdaki durumlarda sona erer.

(a) Üst üste veya aralıklı olarak üç dönem kayıt yenilenmemesi;

(b) Bursluluk azami süresinin aşılması;

(c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 dönem uzaklaştırma cezası alınması.