Almanya Fotoğrafçılık Derneği Araştırma Bursu

almanya-fotografcilik-dernegi-bursuDGPh (Almanya Fotoğrafçılık Derneği) fotoğrafçılık alanında akademik çalışma yürütmek isteyen bir araştırmacıya alan kısıtlaması yapmaksızın 3.000 Euro’luk maddi destek sağlayacaktır. İngilizce ya da Almanca olarak yapılacak başvurular için son tarih 19 Ağustos 2014’tür.

Araştırma yardımı başvuruları fotoğrafçılık tarihi ve teorisi gibi geleneksel unsurlardan, fotoğrafçılığın anlamı ve toplum üzerindeki etkisine kadar olan geniş bir alana açık olup; bağımsızlık, yaratıcılık ve özgünlük açılarından değerlendirilecektir.

Başvuru için gerekli olan belgeler:
– Tamamlanmış araştırma taslağı
– Teslim edilen belgenin özeti
– Özgeçmiş
– Yayınlanmış olan eserler listesi

Başvuru süreci ve detaylı bilgi için tıklayınız.