Alp Havacılık Burs Başvuruları

Alp Havacılık Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Alp Havacılık tarafından sağlanacak burs için başvurular, www.alp.com.tr web adresinde yer alan “Burs Portalı” sekmesi üzerinden, her yıl 01-30 Eylül tarihleri arasında alınır.

2022-2023 öğrenim yılı için belirlenmiş olan aylık burs tutarı, 1.500 TL’ dir.Burs verilen üniversiteler ve ilgili bölümler;Eskişehir Teknik Üniversitesi;Mühendislik Fakültesi

– Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce/Türkçe)

– Kimya Mühendisliği Bölümü (İngilizce/Türkçe)

– Makine Mühendisliği Bölümü

– Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BölümüHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

– Uçak Gövde – Motor Bakım BölümüPorsuk Meslek Yüksekokulu

– Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

– Elektrik ve Otomasyon Bölümü / Mekatronik ProgramıUlaştırma Meslek Yüksekokulu

– Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Lojistik ProgramıEskişehir Osmangazi Üniversitesi;Mühendislik Mimarlık Fakültesi

– Endüstri Mühendisliği Bölümü

– Kimya Mühendisliği Bölümü

– Makine Mühendisliği Bölümü

– Metalurji ve Malzeme Mühendisliği BölümüEskişehir Meslek Yüksekokulu

– Makine ve Metal Teknolojileri BölümüSivrihisar Meslek Yüksekokulu

– Makine ProgramıKütahya Dumlupınar Üniversitesi;Mühendislik Mimarlık Fakültesi

– Endüstri Mühendisliği Bölümü

– Makine Mühendisliği Bölümü

– Metalurji ve Malzeme Mühendisliği BölümüSimav Teknoloji Fakültesi

– Makine Mühendisliği Bölümü

– İmalat Mühendisliği BölümüDomaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu

– Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Lojistik ProgramıGediz Meslek Yüksekokulu

– Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Lojistik ProgramıKütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

– Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Lojistik ProgramıKütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

– Makine ve Metal Teknolojileri / Makine ProgramıSimav Meslek Yüksekokulu

– Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Lojistik ProgramıTavşanlı Meslek Yüksekokulu

– Makine ve Metal Teknolojileri BölümüBursiyer Seçim Süreci;

1. Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında Alp Havacılık internet sitesi ve ilgili üniversitelerde burs duyuruları yayınlanır.

2. Öğrenci burs başvuru tarihinde www.alp.com.tr adresinde yer alan “Burs Portalı” sekmesinden “Alp Havacılık Bursiyer Aday Formu” nu doldurarak başvurusunu gerçekleştirir.

3. Portal da beyan edilen bilgiler doğrultusunda Alp Havacılık Burs Komitesi tarafından başvurular değerlendirilir.

4. Burs almaya hak kazanan bursiyerler ile Alp Havacılık iletişime geçer. Değerlendirme dışı kalan adaylara ise e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır.2022 Yılı Burs Başvuru Koşulları;Öğrencinin;

1. T.C. vatandaşı olması,

2. İlgili üniversitelerin lisans bölümlerinin 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi veya ilgili ön lisans / meslek yüksek okullarının bölümleri veya programlarının 2. sınıf öğrencisi olması,

3. Sabıka kaydının olmaması ve disiplin cezası almamış olması,

4. Başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.75 olması,

5. Bir önceki öğretim yılında hiçbir dersten kalmamış olması,

6. Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisi dışında; özel kurum, kuruluş veya herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşu’ndan burs almıyor olması,

7. Ailesinin (anne, baba, kendisi dahil) 2021 yılı için yıllık gelirinin toplam brüt tutarının 105.000 TL’nin altında olması,

8. İkamet edilen konut ve küçük ölçekli tarla/bahçe dışında kendisi, anne-baba, reşit olmayan kardeş üzerinde kayıtlı bir gayrimenkulünün olmamasıBursiyer Adaylarından İstenen Belgeler;

1. Bursiyer başvuru formu (Alp Burs Portal’ı üzerinden alınan)

2. Öğrenci belgesi (okul onaylı)

3. Bir önceki eğitim döneminde aldığı notları gösterir belge (transkript)

4. Aileye ait menkullerin belge kopyaları (Konut / Tarla / Arsa vb. mal varlıklarının tapu belgeleri, E – Devlet üzerinden alınacaktır)

5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

6. Adli Sicil kaydı

7. Aile gelir beyanı,

“Gelir Beyanı” ile ilgili olarak;

a. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) maaşını gösteren onaylı 12 aylık bordro,

b. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,

c. Emekliler için, sosyal güvenlik kurumundan alınan maaşlarını gösterir belge,

d. Muafiyete tabi çiftçiler için, muhtardan onaylı belge,

e. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için, Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,

f. Herhangi bir geliri olmayanlar için, SGK’ dan alınacak belgeBurs Devam Koşulu;

· Her akademik yıl sonunda tüm belgeler güncellenerek yeniden başvuru yapılır.

· Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

Bursiyer, beyan ettiği bilgilerde akademik yıl içerisinde koşulları etkileyecek bir değişiklik olması durumunda, Alp Havacılık Burs Komitesi’ne bilgi vermekle yükümlüdür.

Burs başvurularınızı aşağıdaki bağlantı yolu ile yapabilirsiniz.

BURS BAŞVURUSU