ALS/MNH Derneği Burs Başvuruları

Başvuru süresi 1 Eylül – 30 Eylül   

ALS/MNH Derneği, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, İlköğretim, lise ve dengi okullar, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu’nda okumakta olan anne veya babası ALS hastası olan öğrencilere eğitim bursu vermektedir. 2022-2023 Eğitim Yılı burs başvuruları, internet üzerinden yapılacaktır.  

LİSANS BURSLARI

Adaylık Şartları:

1.    T.C. Vatandaşı olmak,

2.    Annesi veya babası ALS hastası olmak,

3.    Maddi imkândan mahrum olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başarı Koşulları:

a) İlköğretim, Lise ve dengi okullarda okuyanlar için sınıf geçme veya diploma notunun 5 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 50

b) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 50) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’den fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz)

Not:
1- Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim programında okuyanlar burslarımızdan yararlanamaz.

2- Başvuru şartlarını sağlayan her aileden bir öğrenciye burs verilecektir. Müracaat sayısı derneğin belirlediği sayıdan az olursa başarı kriterleri uygulanarak en başarılı öğrencilerden başlayarak eksik sayı miktarı kadar öğrenci için birden fazla müracaat eden ailelerin öğrencilerine burs verilecektir.

BAŞVURU:

Burs başvuruları artık dijital olarak da yapılabilmektedir! Google hesabınız var ise (gmail) II. maddede yer alan formu doldurarak, eksiksiz olarak istenilen evrakları internetten  yükleyebilirsiniz. 

Evrakları kargo ile gönderecekseniz en altta yer alan burs başvuru formunu yazdırarak, aşağıda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak derneğimize kargo ile gönderebilirsiniz!

I- Burslara başvuru1 Eylül – 30 Eylül  arasında yapılacaktır.

II- Burs Başvuru Formunuinternet üzerinden  BURADAN doldurabilirsiniz .  Eksik evrak olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır

Gerekli belgeler: 

I- İlkokul, Lise ve dengi okullarda okuyanlar için en son aldığı karnenin fotokopisi (veya internet çıktısı) veya diplomanın fotokopisi

II- Yükseköğrenime  yeni  kayıt yaptıranlar;  ÖSS  Sonuç  Belgesinin örneğini,

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)

III- Tüm Öğrenciler;
TC Kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi ile ailenin mali durumunu gösteren belgeleri (Maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumundan aile reisi adına gelirsizlik belgesi), annesi veya babasının hastalık raporunu  ekleyerek derneğe ulaştırırlar.

SEÇİM:

Burs Komisyonu müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre ALS/MNH Derneği’nden ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçecek. Başvuru fazla olması halinde başarı kriterleri esas alınacaktır.  Kesin sonuçlar ALS/MNH Derneği yönetim kurulunca burs kazanan öğrenciler internet sayfasında duyurulacaktır. 

BURSUN ÖDENMESİ:

Burs kazandığı duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra Ekim ayı itibariyle 8 ay ödeme yapılacaktır.

BURSUN KESİLMESİ:

Burs, öğretim döneminin sonunda otomatik olarak kesilmektedir. Her öğretim dönemi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

Online başvuru sırasında sorun yaşıyorsanız, Burs başvuru formunu indirmek için tıklayınız 

BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ 

DOKTORA BURSLARI

ALS/MNH Derneği, ALS MNH hastalığı ile ilgili konularda araştırma yapan doktora öğrencilerine yönelik burs programına başvuru almaktadır

ALS-MNH DERNEĞİ AKADEMİK BURS KOŞULLARI

Adaylık Şartları:

1.    T.C. Vatandaşı olmak,

2.    Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olmak

3.    Kadın araştırmacı olmak

4.    Kadro nedeniyle maddi imkândan mahrum olmak,

BAŞVURU:

I- Burslara başvuru 1 Ekim- 31 Ekim arasında yapılacaktır.
II- ALS Burs Başvuru Formu BURADANindirebilirsiniz.  Formu doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte derneğin Ataköy’deki merkezine teslim edilecektir. (İstanbul dışındakiler internetten formun çıktısını alıp doldurularak ve ek belgelerle birlikte derneğe posta veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir) Eksik evrak olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, ALS derneğini web sayfasından temin edip tamamlayacakları “BURS BAŞVURU FORMU” na;

Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)

Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan adaylar başvuru yapabilir,

Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

ADAY OLAMAYACAKLAR

Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerin olması gerekmektedir

Doktora için: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),

Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestr, doktora dalı açık olarak belirtilecek.

Tüm adaylar:

1.    Yabancı dil puan belgesi (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb.)

2.    İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,

3.    Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

4.    Özgeçmişlerini,

5.    Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalı ancak aday evli ise kendi adına olabilir. (e-devletten alınabilir)

6.    Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

7.    Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi, 

8.    1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve başvuru formunda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.)

9.    Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi,

10.  Lisans / Yüksek Lisans Transkripti,

11.  ALES sonuç Belgesi

12.  Yabancı Dil Belgesi

13.  3 adet vesikalık fotoğraf

“Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

**Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınacaktır.

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.

SEÇİM:

Burs Komisyonu müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre ALS/MNH Derneği’nden ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçecek. Başvuru fazla olması halinde başarı kriterleri esas alınacaktır.  Kesin sonuçlar ALS/MNH Derneği yönetim kurulunca burs kazanan öğrenciler internet sayfasında duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ:

Burs kazandığı duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim ekim ayı başından geçerli olarak burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim ayı itibariyle 12 ay burs ödenmektedir.

2020-21 Öğretim Yılı Doktora öğrencisi Aylık Burs Ücreti: 1.500 TL

BURSUN KESİLMESİ:

Burs, öğretim döneminin sonunda otomatik olarak kesilmektedir. Her öğretim dönemi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız…

Başvuru adresi:

ALS MNH DERNEĞİ

7-8. Kısım villalar karşısı, Afet yönetim merkezi arkası 34158 ATAKÖY İSTANBUL

Tel: (+90 212) 559 59 19, (+90 212) 559 50 55 Fax: (+90 212) 559 44 84

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu