Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği Burs Başvurusu

Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı, maddi imkânı kısıtlı üniversite öğrencileri, derneğimiz burs fonu kapsamında desteklenecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar:

·        Türk vatandaşı olmak.
·        Adli ve disiplin suçu kaydı bulunmamak.
·        Demokratik ve Laik Cumhuriyet ve Atatürk İlkelrine bağlı olmak.
·        Milli duyguları ve karakteri açısından güvenilir olmak  ve ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak, irticai faaliyetlerde bulunmamış olmak.
·        Halen üniversitede okuyorsa  not ortalaması en az  4 üzerinde 2.50 olmak zorundadır.
·         Maddi açıdan desteğe ihtiyaç olmak.

Her senenin Ağustos ayında Dernek Web sayfasında duyuru yapılır.

Başvuru programında;

1. Adım: Internetten başvuruların alınması (15-30 Ağustos)

2. Adım: Mülakatlar (2-8 Eylül).

Burs Başvurusu İçin Gereken Belgeler:

Başvuru formun doldurulması.
İki fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Savcılıktan adli sicil belgesi.
Devam ettiği okuldan öğrenci olduğuna veya üniversiteyi kazandığına dair belge
Okulda disiplin suçu olmadığına dair belge
Ailede maaşlı çalışan kişiler varsa maaş bordrosu (yeni tarihli) veya onun yerine geçecek gelir durumunu gösterir belge.

Burs Yönetmeliği İçin Tıklayın.

Burs Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız