Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi Burs Başvuruları

ADAM burs başvuruları 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasından internet üzerinden yapılacaktır.

23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak başvurular için aşağıda bulunan adres çubuğundaki formları doldurmanız gereklidir.

1) https://forms.gle/XNw3tEK7wnTb5wBA7

2-) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgjERehitOZI3anTZQ2aeh7yyy63CP8NvlcDCTgpua23qmaQ/viewform

Burs müracaatında bulunacak öğrencilerin dikkatine!

1. 2021-2022 akademik yılında burs verilecekler yapılacak mülakat sonrasında belirlenecektir. Mülakata kabul edilen bursiyerlere yer-zaman konusunda bilgi verilecektir.

2. Bursiyerlerin Cuma Konferansları, ADAM Düşünce Okulu programına devamları zorunlu olacaktır. Katılımın olmadığı tespit edildiğinde bursları kesilecektir. Bunlar dışında ise öğrencilerin ADAM faaliyetlerine katılımları teşvik edilecektir.

3. Evraklar bursiyer seçildikten sonra istenecektir.

4. Burslar için, internet başvurusu yapmayanların burs müracaatı dikkate alınmayacaktır.

5. 2 burs linkinin de doldurulması önemlidir.

6. Geçen senenin bursiyerlerinin tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.

ADAM Yükseköğrenim desteğinden yararlanabilmek için:

 • Öğrencinin, lisans veya en az 4 yıllık yüksekokul öğrencisi olması,
 • Öğrencinin, Ankara’da öğrenim görüyor olması,
 • Öğrencinin, yeterli maddi imkâna sahip olmaması ve/veya başarılı olması,
 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartları aranır.

Ayrıca;

 • Başvurularda branş ve sınıf sınırlaması yoktur.
 • Başvuru esnasında belge istenmemektedir.
 • Adayın kardeşi veya eşi de yükseköğrenim desteği kazanırsa, sadece bir kişiye yükseköğrenim desteği verilir.
 • Kardeşinin veya eşinin yükseköğrenim desteği halen devam eden öğrencilere yükseköğrenim desteği verilmez.

Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere yükseköğrenim desteği verilmemektedir.

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Açık ve uzaktan eğitim öğrencileri,
 • Vakıf veya Özel üniversite öğrencilerinden, burs oranı %100’ün altında olan öğrenciler,
 • Yurt dışında okuyan öğrenciler,
 • Yüksek Lisans öğrencileri,
 • Alttan dersi olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Ankara dışındaki bir üniversitede kayıtlı öğrenciler.