Ankara Fatsalılar Derneği Burs Başvurusu

ANKARA FATSALILAR DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ 

1-Amaç: Bu yönetmelik, derneğimize yapılacak “Yüksek Öğrenim Öğrenci Bursu” Başvurularının değerlendirilmesi ve Ödenme Koşullarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

2-Tanımlar:

Seçici Kurul: Burs konusundaki çalışmaları yürütmek üzere Yönetim Kurulunca oluşturulan kurul.

 1. Burs Gönüllüleri; Bağışlarının,“Seçici Kurul” un belirleyeceği öğrenciye burs olarak verilmesine rıza gösterebildikleri gibi,  burs bağışı yapılacak öğrenciyi, yaptıkları katkıyla sınırlı olmak üzere, kendilerinin belirleyebildiği özel veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler; hemşerimiz veya üyemiz olsun veya olmasın, öğrenci okutma konusunda gönüllü olan kişi ve kurumları kapsamaktadır.
 1. Burs Fonu:Üye ve hemşerilerimizin yapacağı; burs şartlı bağışlarından, Fitre ve zekatlarından, Burs Gönüllülerinin ödemelerinden ve Derneğimiz bütçesinden ayrılacak tutarlardan oluşan fon’dur. Bu fon; diğer gelir ve harcamalarla karıştırılmayan bir alt bütçe özelliğindedir. Bu fon hiçbir şekilde başka amaç için kullanılmayacak olup, sadece öğrenci burslarının ödenmesinde kullanılacaktır.
 1. Uygulamada Açıklık: Burs konusundaki dokümanlar Burs gönüllülerine, Burs için bağış yapmış olanlara, Derneğimizin Yönetim, Denetim ve Onur grubunun incelemesine her zaman açık olacak, gerektiğinde konuyla ilgili olan kişi veya kişilere bu dokümanlar gösterilebilecektir.
 1. Kişilik Hakları: Burs verilen öğrencilerin bilgileri hiçbir şekilde duyuru konusu edilemeyecek, bilgiler dernek arşivinde saklı tutulacaktır.

3-Burs Başvuru Şartları:

 1. Fatsa ve çevre ilçeler (Fatsa, Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Korgan, kumru) doğumlu veya ikametgâhlı olmak.
 2. Mal varlığı veya gelir durumuna göre, ekonomik desteğe ihtiyacı olmak.
 3. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.
 4. Yüksek Öğretime yeni kayıt olanlar için, fakülte veya yüksekokula giriş sıralamasına göre, müracaat edenler arasında önde olmak. (öncelikli tercih sebebidir)
 5. Ara sınıflar için: genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup, üst sınıfa geçiş hakkını elde etmek.
 6. Ankara’daki Devlet Üniversitelerinde öğrenim görmek.

4-Burs Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi. (Bu dilekçede, Burs talep gerekçesi belirtilecek, kişisel iletişim bilgileri-Adres ve Telefon vb..- yer alacaktır.)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( 2 adet)
 3. Vukuatlı Nüfus Kaydı.
 4. Vesikalık Fotoğraf ( 2 adet)
 5. İkametgah Belgesi. (Ailesi ve Kendisi için)
 6. Öğrenci Belgesi.
 7. Öğrenim Durum Belgesi (Devam edenler için transkript, yeni başlayanlar için sınav sonuç belgesi.)
 8. Okulunda Disiplin Cezası almadığına dair yazı (Okulundan temin edilecektir.-Yeni kayıt yaptıranlardan istenmeyecektir.)
 9. Ailesinde “Şehit” veya “Gazi” olması halinde, bu durumu belirten bilgi ve belgeler.
 10. Gelir Belgesi (Anne ve / veya Babası çalışmayanlardan SGK kaydı olmadığına dair belge -Bu belge,e-devlet sitesinden temin edilebilir-)
 11. Başka kişi veya Kurumlardan burs ve / veya Kredi alıp almadığını ilişkin beyan.
 12. Adli Sicil Kaydı.
 13. Hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişiye ait isim ve iletişim bilgileri (Adres, telefon No: .)

5-Diğer Konular:

 1. Burs başvuru süresi; 01-30 Eylül tarihleri arasındadır. (Bu süre, gerektiğinde “Yönetim Kurulu” kararı ile değiştirilebilir)
 2. Başvuru; 4.Maddede belirtilen dokümanlarla birlikte, Dernek merkezimize şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.
 3. Burs Başvuru Şartlarından herhangi birinin ortadan kalkması durumunda verilen burs kesilir.
 4. Burs bedelleri ve ödenme süreleri, her yıl eğitim dönemi öncesi, Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.
 5. Derneğimiz, bütçe imkanlarının elvermemesi durumunda busr verilmesinin durudurlması veya iptali yönündeki haklarını saklı tutar.

6 –Yürürlük Tarihi:

Bu Yönetmelik: 15 Nisan 2018 Tarihinde yapılan 15. Olağan Genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

      7 –Yürütme:

 Bu Yönetmelik hükümlerini “Ankara Fatsalılar kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu” yürütür.

………………………………………………………………………

BURS ile ilgili iletişim ve Banka Hesabı bilgileri.

Adres:

Sakarya Caddesi  Bahar Apartmanı No:32/11 Kızılay /ANKARA

Telefon:+90 312 804 66 85

E-Posta: ankarafatsalilar@ankarafatsalilar.org.tr

Bağış için ilgili banka hesabı;

GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR ŞUBESİ

Şube Kodu: 411 Hesap No: 6203556

IBAN No: TR65 0006 2000 4110 0006 2035 56

…………………………………………………………………………………………………

SIKÇA SORULAN SORULAR:

-Derneğinize yapacağımız ödemelerimin sadece burs amacıyla harcanması için, ne yapmamız gerekiyor? 

Banka dekontunun açıklama bölümüne “Burs içindir” ibaresini eklemelisiniz.

– “Burs içindir” açıklaması unutulan dekontlar için nasıl bir işlem yapılmaktadır.?

Dekontun açıklama bölümünün boş olduğunu gören derneğimiz yetkilileri size ulaşıp, ödeme amacınızı öğrenecekler ve verdiğimiz bilgiler doğrultusunda hareket edeceklerdir. Böyle durumlarda siz de Derneğimizi arayıp gerekli bilgilendirmeyi yapabilirsiniz.

-Açık Öğretim İçin Burs veriliyor mu?

Burslar örgün öğretim öğrencileri için verilecektir.

 –Burs gönüllüsü olmanın şartları nedir?

Herkes “Burs Gönüllüsü” olabilir. Burs gönüllüsünden beklediğimiz, bir öğrencinin ilgili öğretim yılındaki yıllık burs bedelini peşin veya aylık rutin ödemelerle karşılamasıdır.

 –Burs gönüllüsü istediği öğrenciyi seçebilir veya kendisi başka bir öğrenci önerebilir mi? 

Burs gönüllüsü, Dernek seçici kurulunun önereceği öğrenciler arasından dilediğini seçebilir veya kendisi başka bir öğrenciyi önerebilir. Burs gönüllüsünün önereceği öğrenciden, öğrenci olmasının dışında herhangi bir şart aranmaz.

-Burs gönüllüsü birden fazla öğrenciye burs verebilir mi? 

Evet

-Burs gönüllüsü yıllık bursun bir bölümünü üstlenemez mi? 

Üstlenebilir, ancak bu durumda sadece bağışçı olarak değerlendirilir. Yapılan ödeme, Derneğimiz bünyesinde oluşturulan “Burs Fonu” çerçevesinde öğrencilere ulaştırılır.

 

-Burs gönüllüsü, istediği miktarda burs verebilir mi? 

Burs gönüllüsü istediği öğrenci veya öğrencilere kendi belirleyeceği tutarda burs verebilir. Ancak bu bedel; dernek burs bedelinin iki katından fazla olamaz.

-Burs gönüllüsü, Ankara dışında okuyan herhangi bir Üniversite öğrencisine de burs verebilir mi?

Evet verebilir.

-Bursiyerlere ödeme nasıl yapılıyor?

Bursiyerlere ödeme Banka aracılığıyla ve Bursiyerin kendi hesabına yapılmaktadır.

-Burs gönüllüsü ve Bursiyer bursun ödendiğinden haberdar ediliyor mu?

Evet. Ödeme yapıldığında bankadan verilen dekont ilgili öğrencilerle ve “Burs Gönüllüleri” ile  paylaşılmaktadır.

-Bursiyerlerin isimleri Burs Gönüllülerince biliniyor mu?

     Evet. “Burs Gönüllüsü” burs verdiği öğrencinin / Öğrencilerin isimlerini, kendilerine gönderilen ödeme dekontlarında hesap sahibi olarak yer aldığı için bilmekte, Ancak öğrenciler kimin tarafından kendilerine burs verildiğini (Ödme Derneğimiz hesabı üzerinden yapıldığı için) bilmemektedirler.

-Bu yılki burs bedeli ne kadardır ve kaç ay süreyle verilmektedir?

Her yıl güncellenmekte olan burs bedeli bu yıl (2020-2021 öğretim yılı için) 250 TL./Ay  olarak belirlenmiştir. Burs 8 Ay süreyle (Ekim ve sonraki yılın Mayıs ayları dahil) verilmektedir.

-Derneğin Burs verme kriterleri nedir? 

Derneğimiz, Tüzüğümüz gereği faaliyet bölgemiz olan Fatsa ve çevre ilçeleri (Kumru, Korgan, Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Çamaş) nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’da herhangi bir üniversitede örgün öğretim gören başarılı ancak imkanları kısıtlı öğrencilere burs verilmesini ana kriter olarak belirlemiştir.

-Burs müracaatları e-posta ile yapılabilir mi?

Başvurunun stenen belgelerle derneğimize biizat yapılması esastır. Ancak e-posta üzerinden yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınır.  Eğer bu eğerlendirmenin sonucunda Burs verilmesine karar verilirse, başvuru sahibinden belge asıllarının gönderilmesi istenerek işlem sonuçlandırılır.