Ankara Üniversitesi Bursu

Üniversitemiz öğrencilerine aşağıda yer alan türde destek sağlanmaktadır;

  1. Üniversiteye Giriş Başarı Desteği,
  2. Gereksinim Desteği,
  3. Kredi Ve Yurtlar Kurumu Desteği,
  4. Özel Hukuk Tüzel Kişilerince ( dernek, vakıf, şirket ) Sağlanan Destekler.

Üniversiteye Giriş Başarı Desteği

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerden Türkiye başarı sıralamasında ilk 5000’ne girenlere,  (gerekli kriterleri sağlaması durumunda eğitim hayatı boyunca devam edecek olan) Öğrenci Destek Komisyonu çalışmaları sonucunda belirlenen ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca karara bağlanan destekler sağlanacaktır. (Öğrenci Destek Yönergesi için Bkz: http://sks.ankara.edu.tr/yonergeler-ve-yonetim-kurulu-kararlari/)
Puan türü ve başarı sıralamasına göre bu destekler;

SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 500Öğrencievlerinde % 100 Barınma Desteği veya Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı,
TÖMER’de Ücretsiz Dil Kursu,
*Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik,
Üniversitemiz Kamplarında Ücretsiz Tatil Olanağı** (öğrencilerin ailelerine de % 50 indirim)
SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 501-1000TÖMER’de Ücretsiz Dil Kursu*,Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik ve ya Üniversitemiz Kamplarında ücretsiz tatil olanağı (öğrencilerin ailelilerine de % 50 indirim)
SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 1001-3000Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik veya TÖMER’de % 75 indirimli Dil Kursu*
SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 3001-5000TÖMER’de % 50 indirimli Dil Kursuveya Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik

* TÖMER’de burslu olarak kurslara katılma koşulları sağlanacaktır.
** Öğrenciler kamptan yılda bir kez yararlanacaktır.
Yukarıdaki tabloda belirtilen destekler, öğrencinin Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu YKS/TYT puan türü için geçerlidir.
– TYT (Temel Yeterlilik Testi olup, tek bir puan türü mevcuttur), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı olup, Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Dil puanı olmak üzere 4 puan türü bulunmaktadır.)

Üniversiteye giriş başarı desteği başvurularıÜniversiteye giriş başarı destek/desteklerden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin seçebilecekleri destek türlerini içeren liste, üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra, Eylül ayı içerisinde SKS Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında (www.sks.ankara.edu.tr) yayınlandığı gibi aynı zamanda ilgili Fakülte veya Yüksekokul ilan panoları ve/veya web sayfalarında ilan edilir ve başvurular Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile yapılmalıdır. 

Gereksinim Destekleri

Gereksinim Destekleri, Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği ve %50 veya %100 indirimli barınma şeklinde verilen desteklerdir.

Yemek desteği başvuruları; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren 1 aylık bir süre içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencinin Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna vereceği dilekçe ile yapılabilir.

Barınma desteği başvuruları ise; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren http://sks.ankara.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ web sayfasından on-line olarak yapılabilir.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Desteği

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Üniversitemize sağlayacağı kontenjan sayısı kadar öğrencimize geri ödemesiz burs sağlanmakta olup; başvurular Kurumun öngördüğü üzere Ekim-Kasım aylarında, yine Kurumun web sayfasından çevrimiçi olarak yapılabilir.

Dernek, Vakıf Ve Şirketlerce Sağlanan Destekler

Üniversitemiz öğrencilerine özel hukuk tüzel kişilerince sağlanan geri ödemeli/geri ödemesiz nakdi destek, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yabancı dil eğitim kursu vb. şeklinde verilen desteklerdir.

Konu hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile irtibata geçen Dernek, Vakıf ve Şirketlerin talepleri doğrultusunda hazırlanan ilanlar www.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanmakta olup, aynı zamanda ilgili Fakülte ve/veya Yüksekokullara da konu ile ilgili bilgi verilmektedir. Başvurular ilanlarda belirtilen tarih aralıklarında öğrenci işleri bürolarına yapılabilir.

Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere Fakültelerinde/Yüksekokullarında ya da Üniversitemizin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili olarak iş ilanı Eylül ayı içerisinde www.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanacak olup, başvurular aynı web adresinde on-line olarak yapılabilir.

Ayrıca Üniversitemizde Giysi Bankası bulunmakta olup; öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları giysileri buradan ücretsiz alabilirler.

Detaylar için tıklayınız: http://adayogrenci.ankara.edu.tr/burslar-yurtlar/

1 Comments

  • Yös e girenlere burs desteği sağlamıyor mu?

Comments are closed.