Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV), Cumhuriyetimizin dayandığı laik ve demokratik temelleri güçlendirecek, toplumumuzu daha ileriye götürecek, özgür, bağımsız düşünebilen, üretken, katılımcı, yardımcı, çağdaş bireylerin yetişmesine her yönüyle katkıda bulunmaktır. Bu yönetmelik, başarılı, çalışkan, yetenekli, ancak yeterli ekonomik desteğe sahip olmayan  gençler ile ANTÇEV aracılığı ile tercihli burs verilmesini isteyenlerin belirlediği öğrencilere eğitim-öğretimlerini sürdürebilmeleri için verilecek maddi yardımların düzenlenip yürütülmesi ile ilgili esasları kapsar. Tercihli burs verilmesini isteyenler ile ayrıca bir protokol düzenlenebilir.

İLKELER:

• Öğrencilere yapılacak yardımlar aylık nakdi olduğu gibi, ayni de (mal veya hizmet olarak da) yapılabilir.

• Antalya’daki Akdeniz Üniversitesinde öğrenim görmek  tercih nedenidir.

• Burs, öğrencinin başarısı ve yeterli ekonomik güce sahip olmama durumu belirlendikten sonra verilir.

• Yanlış beyanda bulunanlar belirlenirse, ödenen burs toplamı yasal faizi ile birlikte geri alınır.

• Ülkenin geleceğinde önemli görev alabilecek özel yetenekli, çok başarılı, ulusal veya uluslararası derece yapabilen öğrencilere  özel ANTÇEV destekleme bursu verilebilir.

• ANTÇEV, kendi maddi kaynakları yanı sıra gönüllü kişilerin burslu öğrenci okutma desteklerini yönetmelik esasları içinde kabul eder ve uygular.

• Burs başvuruları gizlilik çerçevesinde yürütülür.

BAŞVURU VE ADAYLIK KOŞULLARI

·      T.C. vatandaşı olmak,

·      Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

·      Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

·      Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,

·      Ara sınıflarda okuyan öğrenciler için, Genel Başarı Ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,

(Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

     Aynı aileden ANTÇEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

.      Akdeniz Üniversitesi‘nde okuyor olması gerekmektedir.

 

Bu şartları taşıyan öğrencilerin,  ANTÇEV Burs Aday Bilgi Formu’nu, fotoğraflı olarak doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan başvuru formu info@antcev.org adresine mail olarak gönderilebileceği gibi son müracaat  tarihinden önce  aşağıda  belirtilen ANTÇEV posta adresine şahsen yada kargo veya posta yoluyla da ulaştırılabilir.

         

ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR  VAKFI

ADRES: KIŞLA MAH. 42.SOK. KENT İŞ MERKEZİ NO:2 KAT:3  DA:301-302     ANTALYA

 

TEL:0 242-2472189                FAX: 0242-2476218

GSM:0 533 731 58 35             GSM:0 532 472 85 94

www.antcev.org.tr                  info@antcev.org

 

Başvuru bitiminden sonra, değerlendirmeye alınan  müracaatlar kontenjanlar dahilinde
öğrencilerle yapılacak görüşmeler neticesinde değerlendirilip, burs almaya hak kazan öğrencilere duyurulacaktır.

 

Önemli Notlar:

 

·        ANÇTEV Burs Aday Bilgi Formu’na eklenecek belgelerden herhangi biri eksik olmamalıdır.

·        Halen bir başka  özel kurumdan burs alanlar ANTÇEV bursuna başvuramaz.

·        Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.

·        Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.

·        ANÇTEV birden fazla burs alındığı tespit edilen öğrencinin bursunu kesme hakkını saklı tutar.

·        Burs başvurusu hakkındaki sorularınız için bize  TEL:0242-2472189  nolu telefondan ulaşabilir veya  info@antcev.org adresine

e- posta gönderebilirsiniz.

·        Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

·        Başvuru bitiminden sonra, alınan  müracaatlar kontenjanlar dahilinde öğrencilerle yapılacak görüşmeler neticesinde değerlendirilip,

burs almaya hak kazan öğrencilere duyurulacaktır.

 

İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

 

Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olmalıdır. Belgeler süresinde ve eksiksiz olarak ANTÇEV Vakfına teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, lise diploması, ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi hariç diğer belgelerin orijinal olmaları zorunludur.

 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünden ailenin “Vukuatlı nüfus kayıt örneği”,

3. Gelir beyanı ile ilgili olarak:

a. Ailede çalışanların maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bir yazı,
 b. Ailede çalışanların tüccar, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince veya noterden onaylı fotokopisi,
c. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşları gösterir belge veya noterden onaylı fotokopisi,
 d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
e. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,

4. Rapora bağlı sakatlık durumu (kendisi ve aile bireyleri),

5. Resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya noterden onaylı fotokopisi,

6. Çalışmayan anne, baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın kardeşler için herhangi bir işte çalışmadıklarını / herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadıklarını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi;

7. Öğrenci olan 18 yaşını aşkın bekar kardeşler için öğrenci belgesi,

8. İki adet  vesikalık fotoğraf

9. Öğrencinin Başarı Durumunu Gösterir Belgeler:

 a. Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: Üniversite giriş yılı, bölüm puanı ve Türkiye sıralamasındaki yerini gösterir öğretim kurumu belgesi (ÖSYM belgesi),

b. Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi alan ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel not ortalamasını,  sınıf içindeki başarı sıralamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi (Transkript)

10. Lise diploması fotokopisi

11. Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

12. ÖSYS Sonuç Belgeleri’nin örneği,

 

ÖĞRENCİNİN İZLENMESİ

Burslu öğrenciler her yıl 1. ve 2. yarıyıl bitiminde değerlendirilir. Bursun devam edebilmesi için burstan yararlanan öğrencinin disiplin cezası almamış olması, başarı durumunu belirlenen limitin altına düşürmemesi koşulları göz önünde bulundurulur. Kriterlere göre bursun devam edip etmeyeceğine Yönetim Kurulu karar verir.
ANTÇEV ilkelerine aykırı davranışlarda, dönem sonu veya öğrenim yılı sonu beklenmeden de burs kesilebilir. 
ANTÇEV burs verdiği öğrenciyi başarısı ve sosyal psikolojik koşulları yönünden izleyerek yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenime devam ettikleri üniversite idaresi ile sürekli iletişim kurar. Gerekli hallerde velilik görevi üstlenir.

ANTÇEV bursu alan her öğrenci topluma yararlı katkılarda bulunabilme, üretken olma yükümlülüğü yanında, özelde bir başka öğrencinin eğitimine yardımcı olma sorumluluğunu da alabilmelidir. Burslu öğrencilerin buna katkıları önemsenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanacak dönemsel programlara (Sosyal Kültürel, Sanatsal, Sportif ve Eğitim) katılmanın ve görev almanın bireyin gelişmesine katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Bu nedenle, burslu öğrencilerin tamamı için öncelikle Vakıf burs yükümlülük belgesinde belirtilen öncelikle kimlik ve gelir durumuna ait bilgilerle, öğrenim aşamasındaki başarı belirleyici olmasına rağmen, ilişkilerin devamlılığı açısından yukarıda sözü edilen dönemsel programlara katılmakta son derece önemlidir.

 

ANTÇEV SOSYAL FAALİYETLER:

ANTÇEV, bursiyerlerine maddi destek sağlamanın yanı sıra, sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bursiyerlere bu amaçla;

·        Ücretsiz İngilizce kursu açmakta (talep çoğunluğu oluştuğunda),

·        Kültürel  eğitim seminerleri düzenlemekte,

·        Bursiyerleri bir araya getirecek etkinlikler (Teknik, kültür ve moral gezileri, kahvaltı vb. etkinlikler) düzenlemekte,

·        Ücretsiz tiyatro, konser ve fuar davetiyesi imkanı sağlandığında bursiyerlerle bu tür etkinliklere katılmaktadır.

 

BURSİYER SEÇİMİ 

ANTÇEV kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini inceler, sözlü mülakatını yaptıktan sonra, komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde ANTÇEV yönetim kuruluna sunulur. Kesin sonuçlar ANTÇEV  vakfı tarafından burs alma hakkı kazanan öğrencilere e-posta yoluyla bildirecektir. E-posta gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.

 

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, kasım ayından itibaren aylık olarak burs ödemesi başlar. Bir öğretim döneminde kasım-haziran arası (8 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

 

VİCDANİ SORUMLULUK ANLAYIŞI  

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına başladıktan sonra imkanları dahilinde ANTÇEV‘e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine ANTÇEV aracılığı ile burs vererek desteklemeyi, ANTÇEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda ANTÇEV’in tanıtımını yapmayı, VAKIF gönüllüsü olmayı, vicdani sorumluluk olarak düşünür ve kabul eder.

Burs Başvuru Formu