Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Bursu

antalya-universite-destekleme-vakfi-bursu

İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olmalıdır. Belgeler süresinde ve eksiksiz olarak Vakfa teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı hariç diğer belgelerin orijinal olmaları zorunludur.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
2. Nüfus Müdürlüğünden veya e- devletten alınmış ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ (Anne baba adına alınmış, tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
3. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ‘Yerleşim Yeri Belgesi’ (E-devlet’ten alınabilir. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa, bu belgenin alınmasına gerek yoktur.)
4. Gelir beyanı ile ilgili olarak:
a.Ailede çalışanların maaşlarını gösterir maaş bodrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’den alabilir),
b.Serbest çalışan anne-baba için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
c.Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (E-devlet’ten alınabilir. Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
d.Çiftçilikle uğraşan anne-baba için Ziraat Odasından Gelir Durum Belgesi,
5. Rapora bağlı sakatlık durumu (kendisi ve 1. derece aile bireyleri),
6. Resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri,
7. Çalışmayan, geliri olmayan anne baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın kardeşler için herhangi bir işte çalışmadıklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (E-devlet’ten alınabilir),
8. Öğrenci olan 18 yaşını aşkın bekar kardeşler için öğrenci belgesi,
9. Öğrencinin Başarı Durumunu Gösterir Belgeler:
a.Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için; Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösterir Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Belgesi (YKS) ve devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (E-devlet’ten alınabilir),
b.Yüksek Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için; lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir yüksek öğretim kurumu belgesi,
c.Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi alan ara sınıf öğrencisi için; bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sıralamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi (Transkript)

 BURSUN DEVAMI İÇİN YAPILACAK BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olmalıdır.
Maddi imkansızlık durumu müteakip öğretim yılında devam eden öğrencinin burs talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için:
“Burs Başvuru Formu’’ nun doldurularak, öğrencinin başarı durumunu gösterir belge (transkript) ve üst sınıfa kaydolduğunu gösterir belge (öğrenci belgesi) ile birlikte Vakfa teslim edilmesi gereklidir.

BURS BAŞVURU FORMU

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu