Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Burs Başvurusu

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Bursu başvuruları açıldı!

Burs için gereklilikler şu şekilde:

  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
  • Tez yazma döneminde olmak
  • Tez konusunun yönetişim ilkeleri (Tutarlılık, Sorumluluk, Adillik, Şeffaflık, Etkililik, Hesap Verebilirlik, Katılımcılık ve Yayılım) veya kurumsal sürdürülebilirlik ile ilgili olması

Son başvuru tarihi: 31 Ekim

Başvuru için; info@argudenacademy.org

Bilgi için: 0216 280 5114