Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Burs Başvurusu

Burs Başvuru Formu

Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan başvuru dokümanını ve  burs başvuru ek belgelerde yeralan BURS TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME belgesini eksiksiz doldurup kefil tarafından imzalanmış hali  ile elden veya kargo ile vakfımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Diğer belgeler:

-Kimlik fotokopisi

-öğrenci belgesi ara sınıflar için transcript belgesi

-Nüfus kayıt örneği

Eksiksiz olarak doldurulmuş ve ıslak imzalanmış burs başvuru formlarının ilan edilecek tarihe kadar elimize ulaştırılmasını önemle rica ederiz. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların işleme alınamayacağını üzülerek bildirmek isteriz.

Başvuru formunu bu linkten indirebilirsiniz:     BURS-BASVURU-FORMU.pdf

Başvuru Ek Belgeleri

Başvuru sahibi öğrencilerimizin  Başvuru belgesi ile birlikte aşağıda yer alan dokümanı imzalayarak ve imzalatarak  tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

BURS TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME.do

Bu dokümanlar aracılığı ile toplanacak tüm bilgiler KVKK kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır. Hiçbir şekilde 3. kişiler veya kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

BURS TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME.do