Arkitera Mimarlık Merkezi Seyahat Bursu Başvurusu

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından “Tasarımda Birlikteliğe Güven” başlığı ile katılımcılardan bu yeni temaya uygun bir rota oluşturması amacıyla Arkitera Seyahat Bursu 2023 düzenleniyor. Seyahat ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Geberit sponsorluğunda düzenlenen Arkitera Seyahat Bursu bu sene katılımcıları, güven kavramının barınma ihtiyacı ve birlikte yaşam kavramlarıyla olan ilişkisini araştırmaya davet ediyor ve “Tasarımda Birlikteliğe Güven” teması kapsamında bu seneki seyahat planlarını paylaşmalarını bekliyor.

Birlikte inşa (Tasarımdaki aktörler üzerine sorgulamalar, belgelemeler, araştırmalar), birlikte yaşama (artan nüfus, çeşitli doğal afetler, ekonomik sorunlar gibi tüm dünyanın ortak derdi haline gelen barınma ihtiyacına yönelik sorgulamalar, belgelemeler, araştırmalar), birlikte düzenleme – dönüştürme – değiştirme, gibi konuların incelenebileceği  “Tasarımda Birlikteliğe Güven” teması kapsamında  günümüzde “birliktelik” kavramının, tasarım süreçlerinden tasarım pratiklerine ve tasarımların dönüşümlerine kadar olan rolünü göz önüne sermek, konut krizi, katılımcı pratikler, müşterek yaşam gibi birbirinden farklı pek çok meseleyi konuşulabilir kılan yaklaşımların araştırılması ve belgelenmesi isteniyor.

Katılım Koşulları

Arkitera Seyahat Bursu 2023, 1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğmuş; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri veya mezunlarının katılımına açıktır.

Başvuru için İstenenler

Seyahatin 5 (beş) günü aşmaması beklenmektedir. Hazırlanacak rotanın; Orta Doğu, Avrupa ana kıtası ve Birleşik Krallık, Kuzey Afrika veya Türkiye içerisinde kalması beklenmektedir. Başvurular, aşağıdaki bilgileri mutlaka içermelidir:

 • Seyahat planı (en çok 5 gün)
 • Seyahat bütçesi,
 • Adayın sosyal medya profillerinin bağlantıları,
 • Adayın kendini tanıttığı, en fazla 1 dakika uzunluğunda bir video,
 • Eğer varsa, adayın yazmış olduğu blog(ların) bağlantıları,
 • Seyahat planını olgunlaştırmak üzere, seyahat öncesinde yapacağı çalışmalar, seyahati boyunca yapacağı paylaşımlar ve seyahat sonrasında yapılacak sunum ve raporlamalara dair plan ve öngörüler.

Not: Başvuruların, son başvuru tarihi olan 27 Ekim Cuma gece saat 23:59’a kadar, seyahatbursu@arkitera.com adresine, PDF formatında, adayın adı ve soyadı ile isimlendirilmiş olarak gönderilmelidir.

Finalistlerden İstenecek Belgeler

 • Jürinin, seyahat planı ve bütçesine dair talep edeceği revizyon ve ilave çalışmaların hazırlanması.
 • Finalistlerin, temaya dair çalışmasını hazırlarken, hazırlık sürecini de video ile belgelemesi istenmektedir. Finale kalan bursiyer adaylarının hazırlık videoları Arkitera.com’da ve seyahat bursuna ait sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Bursiyerin seçilmesinde aşağıdaki kıstaslara dikkat edilecektir:

 • 2023 yılı temasına uygunluk,
 • Bursiyerin bireysel gelişimine katkı sağlaması,
 • Arkitera’nın konuyla ilgisi göz önüne alınarak içeriğin tüm platformlarda konunun zenginleştirilmesine sağlayacağı katkı,
 • Bursiyerin sunacağı bütçenin ekonomik olması ve planlanan rotanın 5 günü aşmaması değerlendirme kriterleri arasındadır.

Jüri Üyeleri

Arkitera Seyahat Bursu jürisi, her yıl değişen üç bağımsız üyenin yanı sıra, bir adet Arkitera Mimarlık Merkezi’nden, bir adet ise Geberit’ten temsilci üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

2023 yılı jüri üyeleri:

 • Kerim Miskavi (Mimar)
 • Tuğçe Topada (2022 Arkitera Seyahat Bursu kazananı)
 • Banu Uçak (Mimar)
 • Arkitera temsilcisi
 • Geberit temsilcisi

*Bursu kazanan kişi, tüm masrafları Arkitera Seyahat Bursu sponsoru
Geberit’e ait olmak üzere bir gezi ile ödüllendirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: Kasım 2023

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.