Artvinliler Hizmet Vakfı Burs Başvurusu

Vakfımız olanakları ölçüsünde,“Atatürk Devrim ve İlkelerine, Laik Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına”gönülden bağlı; yetenekli ancak maddi durumu yüksek öğrenim için yeterli olmayan Artvinli öğrencilere aşağıdaki koşullarla karşılıksız yüksek öğrenim bursu vermektedir.

A- BURS İÇİN ADAYLIK KOŞULLARI

1- Aslen Artvinli olmak, İstanbul’ da bir üniversiteye kayıt yaptırmış olmak

2- Devam zorunluluğu olan dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarına (Açık Öğretim hariç) kaydını yaptırmış; öğrenimi devam edenler için okul yönetmeliğine göre bir üst sınıfa geçmiş olmak,

3- Ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve geliri itibarıyle yüksek öğrenimi için maddi desteğe gereksinimi olmak,

4- Devlet, herhangi bir kuruluş, hükmi şahsiyet ve özel şahıslarca maaş, dul – yetim aylığı vb geliri bulunmamak,

5- Kazanç getiren herhangi bir işte kısmi, tam gün veya parça başı esasına göre çalışmamak,

6- Özel bir Üniversitede %100 burslu okumaya hak kazanmış olmak

B- BURS BAŞVURUSU

1- Başvuru zamanı ve şekli: Başvurular 1 Eylül -2 Ekim arasında Başvuru Formuyla iletisim@artvin.org.tr mail adresine veya posta-kargo kanalıyla Vakıf’a iletilir..

2- Başvuru için gerekli belgeler : Ekinde aşağıdakli belgeler olmayan başvurular dikkate alınmaz;

a) Okula yeni kayıt yaptıranlar için Kayıt Belgesi; ara, son sınıfta öğrenciler için “Öğrenci Durum Belgesi” (Transkript),

b) Lise veya dengi okul mezuniyet belgesi,

c) Ailesi ve kendisiyle ilgili olarak yetkili kurumlardan alınmış gelir durumunu gösterir güncel belge,

d) Nufüs cuzdanı Fotokopisi e) 1 Adet vesikalık fotoğraf,

C- BURS TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

– Her öğretim yılı başında o yılki burs kontenjanı Yönetim Kurulunca belirlenir.

2- Başvuru süresi bittikten sonra Yönetim Kurulu toplanarak burs taleplerini değerlendirir ve sonuçları adaylara bildirilir.

3- Burs tahsisinde başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

4- Anılan burslar, öğrenciler için kazanılmış hak değildir.

5- Burslar bir yüksek kurumu ve o kurumun her sınıfı için geçerlidir.

D- BURSUN ÖDENMESİ

1- Burs Miktarı : Burs miktarı, her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir.

2- Bursun Ödenme Şekli: Burslar, Vakıf Yönetimince belirlenip öğrencilere duyurulan bir banka şubesinde öğrenci tarafından adına açtırılmış bulunan vadesiz hesaba yatırma suretiyle ödenir.

3- Bursların Ödenme Süresi: Burslar; Ekim – Mayıs aylarında 8 ay için eşit taksitlerde ödenir.

E- BURSUN KESİLMESİ

1. Normal eğitim süresinde eğitimini tamarnlayarak okulundan mezun olan,

2. Vakıf’a sunduğu bilgi, belgelerde her ne sebeple olursa olsun yanıltıcı beyanda bulunduğu belirlenen,

3. Sınıfta kalan,bir üst sınıfa devam alamayan, okulunun yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam hakkını kazandığını gösterir belgeyi (Öğrenci Durum Belgesi-Transkript) 5 Ekim tarihine dek Vakıf’a iletmeyen,

4. Ders yılı içinde ücret karşılığı çalıştığı belirlenen, 5. Sağlık nedeniyle okula üç aydan fazla devam edemeyen, 6. Okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suçtan tutuklanan/mahkum olan öğrencinin bursu kesilir. 3.maddeye göre kesilen bursun yeniden tahsisi için okuldan alınacak ilgili belgenin;

5.Maddeye göre kesilen bursun yeniden verilmesi için tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporunun Vakıf’a iletilmesi gereklidir.

F. SORUMLULUK Burs alan her öğrenci bu burs yönetmeliğine uymayı; öğrenimini tamamlayıp ekonomik ve sosyal yönden belli bir düzeye geldiğinde Vakıf’ı maddi ve manevi yönden destekleyerek kendisi gibi gençlerin yetişmesine olanakları ölçüsünde katkıda bulunmak için Vakıf’a üye olmayı taahüd eder.

Burs Başvuru Formu