Atılım Üniversitesi Bursları

YKS (LYS) Bursu ve İndirimi

(1) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu” veya “indirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara belirtilen kontenjan ve şartlar dâhilinde “burslu” veya “indirimli” kayıt olan öğrencilere verilen burstur.

(2) YKS (LYS) sonuçlarına göre %100 burslu veya % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen lisans öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

(3) YKS sonuçlarına göre %100 burslu veya indirimli kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl, doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

(4) Daha önce Üniversitemiz ya da bir diğer üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmekte iken yeniden %100 burslu veya % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler hazırlık eğitimi süresi dâhil azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer. Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitimi süresi dâhil 10, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır.)

(5) Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu veya indirimi bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Temel İngilizce Bölümünde öğrenime devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler.

(6) Önlisans programlarının burslu veya indirimli kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarına göre öğretim ücretinden muaf tutulurlar. 4 yarıyıl sonunda Üniversiteden mezun olamayan önlisans programı öğrencilerinin bursları sona erer. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %50’sini kaybeder. Mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

YKS Tercih Bursu

2020-2021 eğitim öğretim yılında YKS, DGS ve Yatay Geçiş sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarına tam ücretli, burslu veya indirimli kontenjanlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin öğretim ücretlerinde ilave olarak %15 muafiyet uygulanır. (Pilotaj Bölümü öğrencilerinin bursları öğretim ücretini kapsar, uçuş eğitim ücreti burs kapsamı dışındadır).

Lisans programlarına yerleştirilen lisans öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın öğretim ücretinin %15’inden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu sona erer.

Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl, doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın öğretim ücretinin %15’inden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu sona erer.

Daha önce Üniversitemiz ya da bir diğer üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmekte iken yeniden %100 burslu veya % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin burs süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitimi süresi dâhil 10, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin dört yıllık bir programın 3. yarıyılına intibakı yapılan bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programına başlayan bir öğrenci için veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır).

Önlisans programlarına yerleştirilen öğrenciler 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın öğretim ücretinin %15’inden muaf tutulurlar. 4 yarıyıl sonunda Üniversiteden mezun olamayan önlisans programı öğrencilerinin bursları sona erer. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun %50’sini kaybeder. Bu süre sonunda da mezun olamayan öğrencilerin bursu sona erer.

Akademik Başarı Bursu

(1) Üniversite lisans öğrenim başarısına dayalı olarak bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur.

(2) Akademik Başarı Burslarından Üniversitemiz lisans programlarında tam ücretli olarak öğrenim gören öğrenciler ile %25 ve %50 indirimli öğrenciler yararlanır.

(2.1) Üniversitemiz lisans programlarında tam ücretli öğrenim gören öğrencilerden kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler yararlanır.

Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları her akademik yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 2020-2021 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler haricindeki toplam öğrenci sayısının %5’i oranında burs kontenjanı tahsis edilmiştir.

a) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,90 – 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulurlar.
b) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,70 – 3,89 olan öğrencilere öğretim ücretinin %80’i oranında burs verilir.
c) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,50 – 3,69 olan öğrencilere öğretim ücretinin %60’ı oranında burs verilir.
d) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,30 – 3,49 olan öğrencilere öğretim ücretinin %40’ı oranında burs verilir.
e) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,00 – 3,29 olan öğrencilere öğretim ücretinin %20’si oranında burs verilir.

(2.2) Üniversitemiz lisans programlarında %25 ve %50 indirimli olarak öğrenim gören öğrencilerden kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrencilerin indirimleri, indirim oranları dikkate alınarak aşağıda belirtilen burs oranlarına tamamlanır.

Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları her akademik yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 2020-2021 akademik yılında üniversite genelinde yapılacak sıralamada en yüksek not ortalamasına sahip ilk 50 öğrenci yararlandırılacaktır.

a) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,90 – 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulurlar.
b) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,70 – 3,89 olan öğrencilere öğretim ücretinin %80’i oranında burs verilir.
c) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde aldığı tüm derslerin ortalaması 3,50 – 3,69 olan öğrencilere öğretim ücretinin %60’ı oranında burs verilir.

(3) Öğrencilerin burstan yararlanabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde hem güz hemde bahar dönemi olmak üzere her bir dönemde kayıt yaptırmış olduğu derslerin AKTS kredisinin en az 30 olması, bu dersleri en az DD veya S notu ile tamamlayarak bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmaları ön koşuldur. W notu alınan dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

(4) Temel İngilizce Bölümünü güz dönemi sonunda bitirerek birinci sınıfa başlayan öğrenciler burs kapsamında değerlendirmeye, bir sonraki eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda alınırlar.

(5) Akademik Başarı Bursundan yararlanmaya hak kazanan Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü öğrencilerinin bursları öğretim ücretini kapsar, uçuş eğitim ücreti burs kapsamı dışındadır.

(6) Normal öğrenim süresi sonunda yönetmelikte belirtilen başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler Akademik Başarı Bursundan yararlandırılmaz.

Spor Bursu

(1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonlarının belirlediği branşlarda, Üniversitenin takımlarında Üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.

(2) Spor Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm çalışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü Spor Faaliyetleri Müdürlüğüne teslim ederler.

(3) Spor Bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki Üniversite takımında yer alması ve Üniversiteyi temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğünün önerisi, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslar bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için de burs alma hakkını vermez.

(4) Bursun devam etmesi için Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalamasına sahip olması, ait olduğu takımla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere (toplantı, antrenman, maç, yarışma vb.) devam etmesi (devam Spor Faaliyetleri Müdürlüğünce takip edilir, devam raporları Müdürlükçe verilir) ait olduğu takımdaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamı ve disiplin cezası alarak maçlara katılmaktan men edilmemiş olması gerekir.

(5) Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli olmayan, toplantılara, antrenmanlara, maçlara, yarışmalara vb. katılmayan öğrencilerin bursları sona erer.

Teşvik Bursu

(1) Maddi durumu iyi olmayan, ihtiyaçlı öğrencilere verilen burstur.

(2) Öğretim ücretini ödemekte maddi güçlük çeken ve yükseköğrenimlerine devamlarını sağlamak ve başarılarını arttırmak amacıyla teşvik edilen öğrenciler bu burstan yararlanabilirler. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler her yıl Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir ve öğretim ücretinin takdir edilen belli bir oranından muaf tutulur.

(3) Bu burs bir akademik yıl için verilir.

Atılım Üniversitesi Mensup Bursu

(1) Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan akademik ve idari personelin Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim gören çocuklarına verilen burstur.

(2) Üniversitemiz lisans programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan akademik ve idari personelinin çocuklarına öğretim ücretinin %50’si oranında burs verilir.

(3) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

(4) YKS sonuçlarına göre %100 burslu veya indirimli kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl, doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

(5) Akademik veya idari personelin herhangi bir sebeple Üniversitemizdeki görevinden ayrılması halinde burs sona erer.

Şehit Bursu

(1) Terörle mücadele kapsamında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarının çocuklarına verilen burstur.

(2) Şehit Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler bir dilekçe ve ekinde ilgili kurumdan alınmış şehitlik belgesi ile Mütevelli Heyet Başkanlığı’na müracaat ederler.

(3) Bu burstan LYS sonuçlarına göre Üniversitemize ilk 200.000’de yerleşen 5 (beş) şehit çocuğu yararlanır. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.

(4) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

(5) YKS sonuçlarına göre %100 burslu veya indirimli kontenjanlar dâhilinde Tıp Fakültesine yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 14 yarıyıl, doğrudan programa başlayan öğrenciler ise 12 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

Kardeş Bursu

(1) Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulunda öğrenim gören kardeş öğrencilere verilen burstur.

(2) Her bir kardeşin öğretim ücretinin %5’i oranında burs verilir.

(3) Kardeşlerden birinin mezun olması haricinde kardeşlerden birinin herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde burs sona erer.

(4) 2020 YKS, DGS, Yatay Geçiş ile Üniversitemiz tam ücretli programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler YKS Tercih Bursuna ilave olarak Kardeş Bursundan da yararlandırılır.

Öğretim Elemanı Bursu

(1) Halen bir başka üniversitede tam zamanlı profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görev yapan öğretim elemanlarının çocuklarına verilen burstur.

(2) Öğretim ücretinin %5’i oranında burs verilir.

(3) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.

(4) 2020 YKS, DGS, Yatay Geçiş ile Üniversitemiz tam ücretli programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler YKS Tercih Bursuna ilave olarak Öğretim Elemanı Bursundan da yararlandırılır.

Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği için tıklayınız.