Avrasya Üniversitesi Bursları

avrasya-universitesi-bursLisans-Ön lisans Öğrencilerine Verilen Burslar 

ÖSYM Bursları

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Avrasya Üniversitesi’nin % 100 Burslu, %50 indirimli olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.

Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Avrasya Üniversitesi bazı ücretli lisans ve ön lisans programlarına ilk üç tercihinden birinde yerleşenlere % 20 tercih indirimi verilir.Kardeş Bursu

Avrasya Üniversitesinde ücretli bölüm ve programlarında öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine  % 10 oranında indirim verilir. (Farklı bursu var ise ayrıca kardeş bursu uygulanmaz.)

Özel Mahrumiyet Bursu 
Şehit çocuklarına % 100 burs verilir.

Gazi çocuklarına % 20 indirim verilir.

Engelli Öğrenci Bursu

Avrasya Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden %60 ve üzeri Engel durumu olan  öğrenciye %20 indirim verilir. (Farklı bursu var ise ayrıca engelli bursu uygulanmaz.)

Yüksek Lisans – Doktora Bursları

Yüksek Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar

Kurum Bursu 

Avrasya Üniversitesinin tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere Mütevelli Heyet Kararı gereğince eğitim-öğretim ücretinde % 20 oranında indirim verilir.

Avrasya Üniversitesi Personel Bursu

Avrasya Üniversitesi Personelleri yüksek lisans programlarına kayıt yaptırdığında Mütevelli Heyet Kararı gereğince eğitim-öğretim ücretinde %15 oranında indirim verilir.Mezun Bursu

Avrasya Üniversitesinin herhangi bir lisans programından mezun olup Avrasya Üniversitesi tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında indirim verilir.

DOKTORA programlarında burs uygulanmamaktadır.

Bursun Sona Ermesi

Avrasya Üniversitesi Burs Yönergesi

Madde 7

  • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerden birinin Gerçekleşmesi durumunda bu yönergenin 5 inci maddesi uygulanarak sona erer:
  1. (i)    İngilizce hazırlık programının birinci yılını başarı ile tamamlayamayanların;

(ii) İki dönem arka arkaya dönem not ortalamaları(AGNO) 2.00’ın altında kalanların;

  1. Uyarma ve kınama cezası hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanların;
  2. İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç normal öğretim süresini (yaz okulları hariç, önlisans için dört Dönem; lisans için sekiz dönem) aşanların bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
  3. Avrasya Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi’nden faydalanarak yatay geçiş yapan Öğrenciler Kurum İçi Yatay Geçiş Yönerge’sinin 13. maddesinde belirtilen koşulu sağlayamadıkları takdirde burslarından feragat etmiş sayılırlar.

Avrasya Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres : T.C. Avrasya Üniversitesi Atatürk Alanı Karşısı Taksim İşhanı D:3 TRABZON / TÜRKİYE
Telefonlar : 0 462 321 10 98 – 0 462 321 10 88
E-mail : info@avrasya.edu.tr
Web: www.avrasya.edu.tr