Avusturya Liseliler Vakfı Bursu

Avusturya-Liseliler-Vakfi-bursuAvusturya Liseliler Vakfı yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini desteklemek için çeşitli, karşılıklı ya da karşılıksız burslar veriyor.

Yüksek Öğrenim Bursları

Öncelikli olarak Avusturya Lisesi mezunları olmak üzere, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan, Türkiye’de kurulu Üniversite ve Yüksek Okullarda okuya öğrencilere verilen burslardır.

Yurtdışı Yüksek Öğrenim Bursları

Avusturya Lisesi’ni başarı ile bitirmiş, ekonomik desteğe gereksinimi olan, yurtdışında kurulu yüksek eğitim kurumuna kabul edilmiş öğrencilere başta Avusturya olmak üzere yurtdışında öğrenim görmeleri için verilen burslardır.

Yüksek Öğrenim Kitap ve Malzeme Destek Yardımı

Yüksek  öğrenim bursiyerlerine, Yönetim Kurulu’nun gerekli tahsisatı yapmış olması koşuluyla bir aylık burs tutarı, her eğitim yılı başında kitap ve malzeme destek yardımı olarak verilebilir. Yönetim Kurulu bu yardımı sadece yurtiçi veya sadece yurtdışı yüksek  öğrenim destek bursu alan öğrencilere ya da tamamına kullandırıp kullandırmamakta serbesttir.

Yurtdışı Kısa Dönem Sanat Bursları

Sanatın değişik dallarında öğrenim gören, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan öğrencilere sanatsal beceri ve deneyimlerini geliştirmek amacı ile Avusturya’da yapacakları kısa dönemli çalışmalara yönelik verilen burslardır.

İlköğretim ve Lise Destek Bursları

Öncelikli olarak Avusturya Lisesi’nde ve Avusturya Liseliler Vakfı’nın sahip olduğu ALEV Özel Okulları’nda okuyan, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan öğrencilere verilmesi öngörülen destek burslarıdır.

Mahmedet Şahinler Burs Fonu

Avusturya Lisesi, Avusturya Liseliler Derneği ve Avusturya Liseliler Vakfı ortak girişimi olan ‘’Mahmedet Şahinler Burs Fonu’’ Avusturya Lisesi’nde öğrenim gören, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan öğrencileri desteklemek amacı ile kullanılır.

Avusturya Liseliler Vakfı İletişim Bilgileri

Yeni Çarşı Caddesi No:32 Kat:4 Beyoğlu 34433 İstanbul

+ 90 212 292 39 70

http://www.alv.org.tr/

info@alv.org.tr