Aydın Doğan Vakfı Burs Başvurusu

aydin-dogan-vakfi-bursuAydın Doğan Vakfı’nın kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar misyon edindiği, öncelikli destek alanlarından biri “eğitim” olmuştur. Eğitime yapılan destek ve teşvikler ile ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine yapılan katkı bu misyonun en önemli göstergesi olmuştur. Bunun yanı sıra, Aydın Doğan Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” mottosuyla, özellikle genç kadınların eğitim yoluyla güçlenmesi için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aydın Doğan Vakfı’nın amaçlarından birisi de, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda çağdaş ve evrensel uygarlığın önemli bir üyesi olması ve en doğru biçimde temsil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencisi genç kızlarımıza burs vermektir.

Maddi imkansızlıklar eğitimde fırsat eşitsizliğinin başında geliyor.

Biz de eğitimi misyon olarak edinmiş bir vakıf olarak ihtiyacı olan üniversiteli kızlara burs desteği veriyoruz.

Sağladığımız burslar ve gereken şartlar şu şekilde:

Üstün Başarı Bursu: Mühendislik, Tıp ve Hukuk Fakültesi’nde okuyan; üniversite yerleştirme sınavında ilk 15.000’lik dilim içinde yer almış başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere veriliyor.

Eğitim Bursu: Ortaöğrenim süresince “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasında yaptırılan kız öğrenci yurtlarında kalmış ve üniversite giriş sınavında başarı göstererek devlet üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşmiş ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine veriliyor.

Öğrencilere Mentorluk Desteği

Vakıf olarak, kız öğrencilerimizin kendilerine rol model alabilecekleri mentorlarla tanışmalarını önemsiyoruz.

Öğrenimine devam eden kız öğrencilerimize bursların yanı sıra mentorluk desteği de sağlıyoruz. Onlar da mentorları sayesinde iş ve eğitim dünyasındaki fırsatlarla ilgili bilgi alıyor, edindikleri sosyal bağlantılarla kendilerine duydukları güveni tazeliyorlar.

Kız öğrencilerimizin gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilecek, açık fikirli ve başarılı yetişkinler olmasını sağlamayı hedeflediğimiz programa Doğan Grubu yöneticileri de gönüllü olarak destek veriyor.

Aydın Doğan Vakfı burs başvuruları E-Bursum üzerinden alınıyor.