Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuçları

Burs Sonuç Duyurusu (Lisans ve Lisansüstü)

LİSANS BURSU SONUÇLARI

Kurumumuz tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği gereğince sağlanmakta olan lisans burslarına ilişkin değerlendirme süreci sona ermiş olup burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

Burs almaya hak kazananlardan ara sınıf öğrencisi olanların (2, 3, 4 ve 5. sınıf) başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerden onaylı ve güncel not döküm çizelgesini 11 Ocak 2019 tarihine kadar şahsen veya posta ile Türk Dil Kurumu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin belge göndermelerine gerek yoktur.

Herhangi bir kurum veya kuruluştan (KYK, YÖK vb.) burs veya öğrenim kredisi alınıyorsa hangi bursun tercih edildiğine dair imzalı dilekçenin Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri, Kurum tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler,
bursiyer olma haklarını kaybedeceklerdir.

Lisans Bursu Sonuç Duyurusu

Lisansüstü Bursları Sonuçları