Bakırköy Belediyesi Eğitim Yardımı Başvurusu

BAKIRKÖY BELEDİYESİ EĞİTİM YARDIMI

EĞİTİM YARDIMINDAN YARARLANACAKLARDA ARANAN KOŞULLAR

 1. T.C vatandaşı olması,
 2. Öğrenci ve ailesinin  (anne- baba- vasi) Bakırköy ilçesinde ikamet ediyor olması,
 3. Öğrencinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi örgün eğitim kurumlarına devam ediyor olması,
 4. Özel okulda veya vakıf okulunda okuyan öğrenciler %100 burslu değilse eğitim yardımından faydalanamaz. Vakıf veya özel okul öğrencisi başarı bursu alıp hiçbir ücret ödemiyorsa başvurusu kabul edilir.
 5. Anne ve babası vefat etmiş veya herhangi bir sebepten çocuğuna bakamıyorsa öğrenci, başvurusu mutlaka mahkemenin tayin ettiği vasisi tarafından yapılacaktır.
 6. Açık öğretim öğrencileri yönetmelik gereği eğitim yardımından faydalanamaz.

EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin 1 adet fotoğrafı
 2. Öğrenci belgesinin aslı(2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemini kapsar)
 3. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Öğrencinin ailesinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya E- Devletten alınabilir)
 5. Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya E-Devletten alınabilir .)
 6. Anne, baba veya vasiye SERBEST ÇALIŞIYORSA gelir durumunu gösterir belge (E-Devletten barkodlu olacak şekilde alınacak),
 7. Öğrenci engelli ise engel durumunu belirten rapor,
 8. Öğrencinin okuyan kardeşleri için öğrenci belgesi (2022-2023)
 9. Aile kiracı ise kira kontratı veya kira ödendi makbuzunda kira bedeli belirtilmeli  (2022 yılını kapsar)
 10. Ailenin kendi evi ise tapu fotokopisi
 11. Aile apartman görevlisiyse ve kira kontratı yoksa, apartman yöneticisinden adreste oturduğuna dair kaşeli yazı
 12. Ailenin oturduğu adrese ait bir adet fatura (Öğrencinin velisi adına; elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası son 2-3 ayı )
 13. Anne, baba, vasi çalışıyorsa çalıştıkları iş yerlerinden maaş bordroları (iş yerinden imza ve kaşeli şekilde alınacak)
 14. Anne, baba, vasi emekliyse emekli aylığı belgesi
 15. Anne, baba, vasi SGK primini dışarıdan ödüyorsa en son ödeme yaptıkları makbuz
 16. Anne, baba, vasi çalışmıyorsa ve hiçbir sosyal güvencesi yoksa (SGK)  Emekli Sandığı, BAĞKUR ve SSK’nın her üçünden de kaydı yoktur belgesi ( Sosyal Güvenlik Kurumundan (bağcılar) onaylı evrak alınacaktır veya E-Devletten barkodlu olacak şekilde alınacak)
 17. Anne baba ayrıysa mahkeme kararı
 18. 1 adet şeffaf dosya

BAŞVURU TAKVİMİ

*EVRAKLARIN EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE 10 EKİM- 21 EKİM TARİHLERİ ARASINDA SOSYAL YARDIM İŞLERİ ŞEFLİĞİNE, ÖĞRENCİ VELİSİ/VASİSİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 21 EKİM TARİHİNDEN SONRA GELEN EVRAKLAR KESİNLİKLE İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

…./…./2022

                                                                                        TAAHHÜTNAME                                                                                                        

Velisi/Vasisi bulunduğum öğrenci adına verdiğim beyan üzerine Belediyenizden Eğitim Yardımı almaktayım.

832 sayılı ve 5393 sayılı kanun çerçevesinde tarafıma yapılan bu ödemelerle ilgili ileride ortaya çıkacak yasal olumsuzluklardan, gereğinde ödemelerin “6183 sayılı kanun gereğince faiz dahil’’ iadesinden şahsen sorumlu olduğumu kabul eder, serbest irade beyanım ile iş bu taahhütnameyi imzalarım.

 

ÖĞRENCİ TC KİMLİK NO:……………………………………………………………………………………………..

ÖĞRENCİ ADI SOYADI   :……………………………………………………………………………………………….

OKULU                             :……………………………………………………………………………………………….

 

                İLKOKUL                                                   ORTAOKUL                                                                LİSE

 1. SINIF                                                  1.  SINIF                                                          1.  SINIF
 2. SINIF                                                  2.  SINIF                                                          2.  SINIF
 3. SINIF                                                  3.  SINIF                                                          3.  SINIF
 4. SINIF                                                  4.  SINIF                                                          4.  SINIF

 

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

EV TELEFONU  :……………………………………………………………………..

CEP TELEFONU:…………………………………………………………………….

CEP TELEFONU 2:…………………………………………………………………….

Belediyemizden daha önce burs aldınız mı?

EVET 

HAYIR

 

                                                                                                                                       VELİNİN ADI SOYADI

                                                                                                                                                  İMZASI