Başak Kültür ve Sanat Vakfı Burs Başvurusu

BAŞAK Kültür ve Sanat Vakfı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı burs başvurularınızı 3 Eylül-17 Eylül 2018 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Bu tarih aralığından önce veya sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Vakfımız kurulduğu günden bu yana sanat eğitiminde başarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan, göç ve savaş mağduru olan, sosyal dışlanmışlık yaşayan, çalışma riski taşıyan, maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitimini yarıda bırakan ya da bu risk altında olan çocuk ve gençlere vakıf olanakları çerçevesinde her yıl eğitim ve öğretim bursu desteği vermektedir.

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde BAŞAK Kültür ve Sanat Vakfı; “Helin BAŞAK Eğitim Destek Bursu” ve “Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Bursu” isimleri altında iki kategoride toplamda 50 öğrenciye burs vermeyi hedeflemektedir.

HER İKİ BURS KATEGORİSİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI:

Yukarıda belirtilen koşullar içerisinde bulanan;

a)İlk ve ortaöğretim öğrencileri,

b)Lise öğrencileri,

c)Devlet üniversitesi öğrencileri ya da vakıf üniversitelerinin en az %70 burslu programını kazanan öğrenciler,

d) Konservatuar öğrencileri, her iki bursa da başvuruda bulunabilir.

ÖZEL KOŞULLAR

1)Helin BAŞAK Eğitim Destek Bursunu alacak öğrencilerin toplam %70’ini kız çocukları oluşturacaktır.

2)Vakfın çalışmalarına katılım gösteren gönüllülerine ve vakıftan burs almaya devam eden öğrencilere burs kontenjanında öncelik tanınacaktır.

HELİN BAŞAK EĞiTİM DESTEK BURSU

          Helin BAŞAK Eğitim Destek Bursu Miktarı, Süresi ve Kontenjan Sayısı Nedir?

          Bursu miktarı: Aylık 150 TL

          Burs Süresi: 9 Ay (Ekim 2018 –Haziran 2019). Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında burs ödemesi yapılmayacaktır.

          Kontenjan sayısı: 25 Öğrenci

SOSYAL DUYARLILIK VE FARKINDALIK BURSU

          Kurumumuzda bugüne kadar gönüllülük anlayışı ile faaliyet gösteren gönüllülerimizin varlığı çalışmalarımızın başarısındaki en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Vakfımız bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışmalarımızı gelecek kuşaklara aktarmak, gençlerin yerel hayata katılımlarını arttırmak ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık kategorisinde 25 öğrenciye burs verilecektir.

           “Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Bursu” faaliyeti ile vakfımız; kurumumuzdan burs alan öğrencilerimizin gönüllülük esasına dayalı olarak kentin çeperlerinde kalmış, yoksul, yoksun ve dışlanmışlığı derinden yaşayan çocuk ve gençler ile ilgili projeler üretmesini, çalışmalarda faaliyet göstermesini beklemektedir. Bursumuza başvuracak olan öğrencilerimizin okudukları bölüm ya da yetenekleri ile bağlantılı olarak çocuklara veya gençlere yönelik sosyal duyarlılık faaliyetlerinde bulunmalarını ve başvuru formunda yürütecekleri sosyal farkındalık projelerini yazılı olarak ifade etmeleri beklenmektedir.

           Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Bursu’na başvuracak öğrencilerimiz çalışmalarında kısa film, soysa medya, atölye çalışmaları gibi araçlar kullanılabileceği gibi daha farklı yöntemleri de kullanabilirler. Daha detaylı bilgi için  www.basaksanatvakfi.org.tr adresini ziyaret ediniz

          Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Burs Miktarı, Süresi ve Kontenjan Sayısı

          Burs Miktarı: Aylık 300 TL’dir

         Ödeme Süresi: 3aylık 3 burs dönemi olacaktır. (İlk Dönem Ekim 2018 –Aralık 2018). Ödemeler, bursiyerlerin çalışmalarının, çıktılarının vakfa tesliminden sonra banka hesaplarına üçer aylık dönemler halinde 900 TL olarak yapılacaktır.

     NOT: Vakıfta düzenli olarak çalışma yürüten bursiyerlerimiz çalışmalarının devamlılığı ve görünürlüğü sebebiyle bu maddeden muaflardır.

         Kontenjan Sayısı: 25 kişi

Değerlendirmeye Alamayacağımız Koşullar:

          1-) Özel üniversite veya okulda okuyup %70’in altında bursu olanlar

          2-) Devletten veya herhangi bir kurumdan burs alanlar

          3-) Diğer başvuruculara göre imkânları daha iyi olanlar

          4-) Açık öğretim ve/veya ikinci öğretim okuyanlar

          5-) Aynı aileden birden fazla başvuru yapanlar

          Not: Başvuru yöntemi ve başvuruların değerlendirilmesi her iki kategori için geçerlidir.

          NOT: Öncelikli olarak lise- üniversite birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

         Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Burs başvurusunda bulunan adayların, seçtikleri burs programına ait başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. İlk aşamayı geçen bursiyer adayları ile iletişime geçilerek gerekli dökümanlar hakkında bilgi verilecektir.

Sosyal Farkındalık Bursu Formu için tıklayınız.

Eğitim Bursu Formu için tıklayınız.