Bereket Vakfı Doktora Burs Başvuruları

Başvuru sayfası 23 Eylül’de açılacaktır

Bereket Vakfı bursları karşılıksızdır. Herhangi bir üyelik, abonelik veya faaliyete katılımınız istenmez.

(Daha önce burs almış bursiyerler, yeni başvuru yapmayıp, “devam eden burslar” sayfasında istenen belgeleri teslim etmeleri / göndermeleri gerekmektedir.)

DOKTORA BURSU (YENİ BAŞVURU)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç
Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan doktora öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvurusu ve Değerlendirme Süreci
Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları
Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;

 1. Öğrencinin,  doktora öğrencisi olması
  (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı gibi anabilim dallarına bağlı branşlar öncelikli tercih sebebidir.)
 2. Öğrencinin, öğrenim görmesine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması
 3. Öğrencinin düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde, elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak tutarda bulunmaması
 4. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci olması
 5. Öğrenci, doktoraya yeni başlıyorsa, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması.
 6. Öğrenci doktora tez dönemindeyse, doktora ders dönemine ait derslerin ağırlıklı not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması gerekir.
 7. Ales ve YDS puanının  80 ve üzeri olması; (YDS puanına eşdeğer  TOEFL, İELTS vb.)
 • Adayın kardeşi veya eşi de  burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
 • Kardeşinin veya eşinin bursu halen devam eden öğrencilere burs verilmez.
 • Faks, posta, e-posta veya dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Belirlenen yer ve tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.
 • Bereket Vakfı eski bursiyerlerinden bu yıl doktoraya başlayacak olan adayların bir ayrıcalığı olmayıp, bu bursiyerlerin de yeniden doktora burs  başvurusu yapmaları zorunludur.

Gerekli Belgeler
Burs kontenjanına giren yeni bursiyer adaylarının aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur;

 1. Öğrenci Belgesi (Resmi Onaylı)
 2. Transkript (Resmi Onaylı)
 3. Nufus Cüzdan Fotokopisi
 4. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık  Fotoğraf
 5. Yeni Tarihli Adli Sicil Belgesi. (e- devletten alınabilir.)
 6. Evli Öğrenciler İçin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
 7. Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Kurulu Raporu
 8. Yabancı Öğrenciler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi Fotokopileri
 9. Öğrenci Özgeçmişi
 10. Öğretim Üyesi Referans Yazısı
 11. Varsa Yayımlanmış Makale v.b. Eserlerin Özeti
 12. Varsa Yabancı Ülke Üniversite Kabul Belgesi
 13. Öğrenci Çalışıyor ise Gelir Durum Belgesi.
 14. Öğrencinin Eşi Çalışıyor ise Gelir Durum Belgesi
 15. Tapu Bilgileri Listesi: Kendisi ve eşine ait tapu bilgilerini gösterir liste ve
  listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi.
  Kayıt yoksa tapu kaydı olmadığına dair belge eklenmelidir.
  (e-devlet ilgili menüsünden alınmalıdır.)
 16. Kendisi ve eş adına araç varsa araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim
  görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü.
  (e-devlet menüsünden alınmalıdır. )
 17. Varsa Fakülte Birincilik Belgesi veya Mezuniyet Notunu Gösteren Resmî Belge
 18. ALES, TOEFL, YDS, IELTS  Sonuç Belgeleri.
 19. Sadece bursiyer adaylarından istenen Albaraka Türk Katılım Bankası hesap cüzdanı fotokopisi.

Not: E-devlet üzerinden alınabilen belgeler kabul edilir.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 • Başvuru sonuçları tüm öğrencilere, sms veya e-mail ile bildirilecektir. Bildirimin yapıldığına dair, Aralık ayında siteden duyuru yapılacaktır.
 • Bu bildirimde, başvuru sonucu, belge teslimi ve  mülakat hakkında bilgi verilecektir.

Burs Yatırma Takvimi ve Diğer Hususlar

 1. Burs süresi, doktora öğrenim süresine bağlı ve onunla sınırlı olmak üzere azami 4 yıldır. Bu süre doktora kayıt tarihinden itibaren hesaplanır. Bilimsel hazırlık olması durumunda 1 yıl daha uzatılır. Başvuru ara sınıfta yapılmış ise, burs kalan süre kadar verilir.
 2. Bursu kesinleşen bursiyerler için ilk burs Ocak ayından itibaren başlar ve Haziran  ayı dahil  6 ay süreyle devam eder. Geçmiş aylara dönük burs verilmez.
 3. Burs, her ayın 10’undan sonra, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdindeki hesaba yatırılır. Bu nedenle, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak  ATM kartı temin edilmesi gerekir.

Sahte veya tahrifat içeren belge gönderen ya da yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.