Bereket Vakfı Lisans Burs Başvuruları

LİSANS BURSLARI

Bereket Vakfı bursları karşılıksızdır. Herhangi bir üyelik, abonelik veya faaliyete katılımınız istenmez. Bursların devam koşulu alttan ders durumunuza göre değerlendirilir.

Yeni Başvurular, 23 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında online alınacaktır.

(Daha önce burs almış bursiyerler, yeni başvuru yapmayıp, “devam eden burslar” sayfasında istenen belgeleri teslim etmeleri / göndermeleri gerekmektedir.)

LİSANS  BURSU  (YENİ BAŞVURU)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç

Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan lisans öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları

Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;

 1. Öğrencinin, lisans veya en az 4 yıllık yüksekokul  öğrencisi olması,
 2. Öğrencinin, yeterli maddi imkâna sahip olmaması,
 3. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  gerekmektedir.
 • Başvurularda branş ve sınıf sınırlaması yoktur.
 • Başvuru esnasında belge istenmemektedir.
 • Adayın kardeşi veya eşi de burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
 • Online başvuru dışındaki  başvurular değerlendirilmez.

Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere burs verilmemektedir.

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Açıköğretim fakülteleri öğrencileri,
 • Vakıf veya Özel üniversite öğrencilerinden, burs oranı %100’ün  altında olan öğrenciler,
 • Yurt dışında okuyan lisans  öğrencileri,
 • Yüksek Lisans öğrencileri,
 • Alttan dersi olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler.
 • Kardeşi veya eşi halen burs alan öğrenciler.

Gerekli Belgeler

Burs kontenjanına giren adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

 1. Öğrenci Belgesi (Resmi Onaylı)
  (Vakıf veya Özel Üniversite Öğrencilerinin Belgelerinde, % 100  Burslu Olduğu Belirtilmelidir.)
 2. Ara Sınıflar İçin Transkript (Resmi Onaylı) (Hazırlık Sınıfı dahil)
 3. Nufus Cüzdan Fotokopisi
 4. Son 6 Ay İçinde Çektirilmiş 1 Adet Vesikalık  Fotoğraf,
 5. Yeni Tarihli Adli Sicil Belgesi.
 6. Annesi veya Babası Vefat Etmiş Öğrenciler İçin, Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği
 7. Aile  Gelir  Belgesi (Anne ve Babaya Ait)
 8. Babasının (varsa) İşsizlik Ödeneği Belgesi
 9. Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu
 10. Evli Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
 11. Ebeveynin Evi Kiralık Ev ise, Kira Sözleşmesi
 12. Öğrencinin Kaldığı Yer Kiralık Ev ise, Kira Sözleşmesi
 13. Varsa, Okumakta Olan Kardeş Öğrenci Belgeleri
 14. Diploma Derecesi 85 ve Üstü Olanlar için Diploma Fotokopisi
 15. Lise Birincisi Olanlar için, “Lise Birincilik Belgesi”
 16. Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk 3000’e giren öğrencilerin sınav sonuç belgesi.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 • Başvuru sonuçları Ekim ayı sonunda web sitemizden açıklanacaktır.
 • Sonuçlar, kimlik numarası ile sorgulanacaktır. Aday seçilenler için belge teslimi ve mülakat bilgisi de bu sorgulamada bildirilecektir.
 • Belge, sadece bursiyer adayı seçilen öğrencilerden istenmektedir.

Burs Yatırma Takvimi ve Diğer Hususlar

 1. Burs, lisans öğrenim süresine bağlı olarak, hazırlık sınıfları dahil azami, 5 / 7   yıl süreyle bağlanır. Bu süre lisans kayıt tarihinden itibaren hesaplanır; başvuru ara sınıfta yapılmışsa, burs kalan süre kadar verilir. Özel durumlar Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.
 2. Seçilen bursiyer adayları mülakata çağrılır, mülakat sonucuna göre belge istenir, belge ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucu burs kesinleşir. Belirtilen tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.
 3. Bursu kesinleşen bursiyerler için ilk burs Ocak ayından itibaren başlar ve Haziran  ayı dahil  6 ay süreyle devam eder. Geçmiş aylara dönük burs verilmez.
 4. Burs, her ayın 10’undan sonra, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdindeki hesaba yatırılır. Bu nedenle, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak  ATM kartı temin edilmesi gerekir.

Sahte ve tahrifat içeren belge gönderen, ya da yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit  edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.

DOKTORA BURSLARI

Bereket Vakfı bursları karşılıksızdır. Herhangi bir üyelik, abonelik veya faaliyete katılımınız istenmez.

Yeni Başvurular, 23 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında online alınacaktır.

(Daha önce burs almış bursiyerler, yeni başvuru yapmayıp, “devam eden burslar” sayfasında istenen belgeleri teslim etmeleri / göndermeleri gerekmektedir.)

DOKTORA BURSU (YENİ BAŞVURU)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç

Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan doktora öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları

Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;

 1. Öğrencinin,  doktora öğrencisi olması
  (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı gibi anabilim dallarına bağlı branşlar öncelikli tercih sebebidir.)
 2. Öğrencinin, öğrenim görmesine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması
 3. Öğrencinin düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde, elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak tutarda bulunmaması
 4. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci olması
 5. Öğrenci, doktoraya yeni başlıyorsa, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması.
 6. Öğrenci doktora tez dönemindeyse, doktora ders dönemine ait derslerin ağırlıklı not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması gerekir.

Adayın kardeşi veya eşi de  burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
Kardeşinin veya eşinin bursu halen devam eden öğrencilere burs verilmez.
Faks, posta, e-posta veya dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Belirlenen yer ve tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.
Bereket Vakfı eski bursiyerlerinden bu yıl doktoraya başlayacak olan adayların bir ayrıcalığı olmayıp, bu bursiyerlerin de yeniden doktora burs  başvurusu yapmaları zorunludur.

Gerekli Belgeler

Burs kontenjanına giren yeni bursiyer adaylarının aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur;

 1. Öğrenci Belgesi (Resmi Onaylı)
 2. Transkript (Resmi Onaylı)
 3. Nufus Cüzdan Fotokopisi
 4. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık  Fotoğraf
 5. Yeni Tarihli Adli Sicil Belgesi. (e- devletten alınabilir.)
 6. Evli Öğrenciler İçin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
 7. Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Kurulu Raporu
 8. Yabancı Öğrenciler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi Fotokopileri
 9. Öğrenci Özgeçmişi
 10. Öğretim Üyesi Referans Yazısı
 11. Varsa Yayımlanmış Makale v.b. Eserlerin Özeti
 12. Varsa Yabancı Ülke Üniversite Kabul Belgesi
 13. Öğrenci Çalışıyor ise Gelir Durum Belgesi.
 14. Öğrencinin Eşi Çalışıyor ise Gelir Durum Belgesi
 15. Varsa Fakülte Birincilik Belgesi veya Mezuniyet Notunu Gösteren Resmî Belge
 16. ALES,  TOEFL, YDS Sonuç Belgeleri.

Not: E-devlet üzerinden alınabilen belgeler kabul edilir.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 • Başvuru sonuçları tüm öğrencilere, sms veya e-mail ile bildirilecektir. Bildirimin yapıldığına dair, Aralık ayında siteden duyuru yapılacaktır.
 • Bu bildirimde, başvuru sonucu, belge teslimi ve  mülakat hakkında bilgi verilecektir.

Burs Yatırma Takvimi ve Diğer Hususlar

 1. Burs süresi, doktora öğrenim süresine bağlı ve onunla sınırlı olmak üzere azami 4 yıldır. Bu süre doktora kayıt tarihinden itibaren hesaplanır. Bilimsel hazırlık olması durumunda 1 yıl daha uzatılır. Başvuru ara sınıfta yapılmış ise, burs kalan süre kadar verilir.
 2. Bursu kesinleşen bursiyerler için ilk burs Ocak ayından itibaren başlar ve Haziran  ayı dahil  6 ay süreyle devam eder. Geçmiş aylara dönük burs verilmez.
 3. Burs, her ayın 10’undan sonra, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdindeki hesaba yatırılır. Bu nedenle, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak  ATM kartı temin edilmesi gerekir.

Sahte veya tahrifat içeren belge gönderen ya da yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.

guest
4 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nurullah Akdeniz
Nurullah Akdeniz
4 yıl önce

Burs başvuruları başlamadımak hiç yoksa bitti mi

Kübra
Kübra
4 yıl önce

Ne kadar burs veriyor geri ödemelimi

Yusuf
Yusuf
3 yıl önce
Reply to  Kübra

450

melis
melis
3 yıl önce
Reply to  Yusuf

LİSANS İÇİN Mİ DOKTORA İÇİN Mİ BU TUTAR?

Close
Menu