Burs Başvuruları Başladı

BEYHUDER, İstanbul’da okuyan ve hemşehrimiz olan (Beyşehir, Hüyük ve Derebucaklı) üniversite öğrencilerini desteklemek ve gençleri aktif olmaya yönlendirmek amacıyla bu sene de burs imkânı sunmaktadır. Bursiyerlerimiz verilen burs desteğinin karşılığında haftada 4 saat gönüllü olarak derneğimize ait projelerde çalışmak ve dernek faaliyetlerine katılmakla sorumludurlar.

Burs başvurusu yapmak için tıklayınız. (Web sitemize üye olup, giriş yapmayı unutmayınız)

BAŞVURU:

Başvuru Başlangıç Tarihi 13 Eylül 2021

Son başvuru tarihi 10 Ekim 2021 saat 23:59’a kadardır.

Burs başvuruları sadece internet ortamında ( www.beyhuder.org) doldurulan formlar üzerinden alınır.

Başvuru formunun doldurulabilmesi için önce web sayfamıza üye olunması ve giriş yapılması gereklidir. Önceden üyeliği olanlar kullanıcı veya email ve şifreleri ile giriş yapabilir ve sağ üstteki “2021-2022 Burs Başvurusu” linki tıklandığında açılacak olan sayfada  “BURS BAŞVURUSU YAP” butonunu tıklayarak, başvuru formunu görebilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız şifrenizi email adresinize göndermek için tıklayınız.

2020-2021 öğretim yılında derneğimizden burs alan öğrencilerimizde, 2021-2022 yılı için tekrar başvuru yaparak mülakatlara çağırılacaklardır. Geçen sene alınan burslar bu sene devam etmemektedir.

Başvuru yapacaklarda aranan şartlar:

1. Maddi İmkandan Mahrum Olmak

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak

2. İstanbul’daki Üniversitelerde 4 yıl ve üzeri bir fakültede okumak ve başarılı bir öğrenci olmak

• Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülteye giriş puan sırasına göre önde olmak

• Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

3. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

Not: Vakıf ve özel üniversitelerde ücretli okuyanlar ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlarında okuyanlar, evliler burslarımızdan yararlanamaz. Vakıf ve özel üniversitelerde %100 burslu okuyanlar başvuru yapabilirler.

DEĞERLENDİRME:

Burs Komitesi başvuru sahipleri ile mülakatlar yapar. Mülakatların nasıl yapılacağı ile bilgi, başvuru yapılan öğrencilerimize ayrıca email, sosyaml medya aracılığı ile iletilecektir. Covid-19 pandemi sürecinde mülakatlar alternatif online görüşme yöntemleri ile yapılabilir. Mülakatlar Burs Komitesi tarafından email adreslerine bildirilen günde yapılacaktır. Mülakata girmeyen aday hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

Mülakatlarda göz önünde bulundurulan kriterler:

• İhtiyaç durumu

• Dernek Gönüllü Çalışma Durumu

• Akademik Başarı

• Sosyal Başarı

EKLENECEK BELGELER :

Web sayfasından doldurularak “BEYHUDER Burs Başvuru 2021-2022 Formu” na;

1. BEYHUDER Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi

2. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,

3. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

4. Tüm Öğrenciler; “BEYHUDER Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi” (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.), Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)

NOT: Tüm istenen belgelerin asılları mülakat sırasında Burs Komitesine teslim edilecektir. Mülakat sırasında belgelerini getirmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kazanılan burslar sadece Vakıfbank hesaplarına gönderilecektir.

SONUÇLAR

Kesin sonuçlar burs kazanan öğrencilere eposta ile duyurulacak, ayrıca BEYHUDER’in www.beyhuder.org web adresinde ilan edilecektir.

TAKİP VE RAPORLAMA

Başvurusu onaylanan aday ile Burs Komitesi arasında burs sürecinde her iki tarafında yükümlülüklerini belirten “Burs Taahhütnamesi” imzalanır.

Sözleşmeye göre:

1. Bursiyerin yükümlülüğü, haftada en az 4 saat veya ayda en az 16 saat olmak üzere derneğizin faaliyetlerinde gönüllü çalışmalara katılmak ve her ay komiteye raporlamaktır. Ayrıca komitenin talebi doğrultusunda bursiyer başvuru sırasında verdiği beyanları doğrulamakla da yükümlüdür.

2. Burs Komitesi’nin yükümlülüğü de, bursiyerlerin gönüllü faaliyetlerini, kendilerinin belirttiği raporlara dayanarak takip etmek ve bağışçılara raporlamaktır.

Burs başvurusu yapmak için tıklayınız.(Web sitemize üye olup, giriş yapmayı unutmayınız)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu