BIOTA Vakfı Burs Başvurusu

biota-burs-basvurusuBIOTA Vakfı  vakfın amaçları içerisinde yer alan her seviyedeki (İlköğretim, Meslek Okulları, Kolejlere Hazırlık, Lise, Üniversiteye Hazırlık, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Bilimsel Araştırma) öğrencilere burs ve eğitim yardımında bulunacaktır.

Bursiyerlerde;

 • Kabiliyet,
 • Liyakat,
 • Muhtaçlık
 • Ahlaklılık,
 • Çalışkanlık şartları aranır.

Burslar;

 • İlköğretim,
 • Lise, Meslek Liseleri,
 • Lisans, (Yurt içi)
 • Lisans, (Yurt dışı)
 • Yüksek Lisans, (Yurt içi)
 • Yüksek Lisans, (Yurt dışı)
 • Doktora,
 • İhtisas.

Eğitim Yardımları;

 • Özel okul kazanan fakir öğrencilerin yıllık okul masrafları,
 • Öğrencilerin kurs, (Kolejlere hazırlık, üniversiteye hazırlık, lisan, bilgisayar, meslek kursları vb.) öğrenim harcı, kitap-kırtasiye, servis, yiyecek, giyecek vb. masrafları.

Yurt içi bursları öğrenim süresince yılda 8 ay süre ile (Kasım-Haziran ayları), Yurt dışı bursları yıllık olarak bir seferde verilir. Yüksek lisans, doktora ve ihtisas bursları öğrenim süresince 12 ay ödenir.

Eğitim yardımları münferiden belirlenir.

 Bursiyelerden;

 • İlk defa burs verilecek öğrencilerden;
  • Öğrenim Belgesi, (Mezun öğrencilerden diploma ve kayıt olduğu/kazandığı okul belgesi, ara sınıflar için bir önceki sınıf notlarını gösterir belge)
  • Nüfus Cüzdan Sureti
  • Müracaat Formu, (Vakıf’tan verilir.)
  • Sabıkasızlık Kaydı, (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve İhtisas öğrencilerinden)
  • 2 Adet vesikalık fotoğraf,
 • Bursu devam eden öğrencilerden;
  • Sınıf geçme not belgesi,

Eğitim yardımı yapılacak öğrencilerden;

 • Müracaat dilekçesi,
 • Öğrenim kayıt belgesi istenir.

Burs müracaatları her yıl eylül ayı içerisinde Burs ve Eğitim Yardımları Çalışma Grubuna yapılır. Çalışma grubu seçme işlemini ekim ayı içerisinde tamamlayarak bursiyerleri belirler. Eğitim yardımları için yapılan müracaat çalışma grubu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

BURSUN KESİLMESİ

Burslar;

 • Eğitimin bitmesi,
 • Öğrencinin sınıfta kalması,
 • Öğrencinin yüz kızartıcı, adi bir suçtan dolayı tutuklanması veya okuduğu okuldan ceza alması,
 • Yanlış beyanda bulunulması,
 • Belgelerin zamanında verilmemesi durumunda kesilir.

Burs bordroları iki nüsha olarak çalışma grubu tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu’na bir nüshası verilerek para avans olarak çekilir. Çalışma Grubu tarafından öğrencilere imza karşılığı ödeme yapılarak bir ay içerisinde avans kapanır.

Eğitim yardımları için müracaat belgeleri ile çalışma grubu karar fotokopisi Yönetim Kurulu’na ibraz edilerek ödeme yapılır.

BURS BAŞVURU FORMU

Not: Sizlerden gelen yorumlardan yola çıkarak haberin siteye güncel girildiğini ancak bursun süresinin geçtiğini öğrendik. Önümüzdeki sene için takip edebilirsiniz.