Biruni Üniversitesi Bursları

Kurulduğu günden beri tüm öğrencilerini çeşitli burslar ve indirimlerle ödüllendiren Biruni Üniversitesi, bu Eğitim öğretim döneminde de birbirinden farklı burs ve indirimlerle Biruni Ailesine yeni katılacak öğrencilerine destek olmayı sürdürüyor.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Biruni Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan bu yönerge Biruni Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri mali olarak desteklemek üzere Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından çeşitli burs ve indirimler uygulanıyor.

YKS Bursları

Biruni Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilmiş olan burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. İlgili burs, hazırlık sınıfı ve normal eğitim öğretim süresi dahil olmak üzere sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar. Yaz okulunu kapsamaz.

 

Üniversiteye Girişte AYT Sıralamasına Göre Sağlanan Burs

Biruni Üniversitesinde öğrencinin yerleştiği lisans programlarında YKS sonuçlarına göre Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu AYT sıralamasına göre ve Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu miktarda karşılıksız olarak sağlanan burslardır. Burslar, normal eğitim süresini kapsar. Aylık olarak ödenmek suretiyle, 8 ay süreyle devam eder. Ancak; bursun devam etmesi için her akademik yıl sonunda AGNO’nun 4.00 üzerinden en az 3.00 ve üzerinde olması, devamsızlıktan başarısız sayılmamış olması gerekmektedir. Daha önce bir üniversiteden mezun olup üniversitemizi tercih eden veya başka bir üniversitede öğrenim görmekte iken kaydını sildirmeksizin üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs verilip verilmemesi hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

 

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yılın sonunda, ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik durumuna bakılarak, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak kaydıyla, 8 ay boyunca devam edecek olan akademik başarı bursları mevcuttur.

 

Sporcu Bursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metni kapsamında yer alan sporculara verilen burstur.

 

Tercih İndirimi

ÖSYM tarafından Biruni Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına, Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu tercih sıralamasında yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.

 

Personel İndirimi

Biruni Üniversitesi kadrolu çalışanlarına, en az 1 yıl çalışmış olması şartıyla ve Rektörlükçe uygun görülmesi halinde Üniversitemizde çalıştığı sürece ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ile kurs ve sertifika programı ücretlerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.

 

Mezun İndirimi

Biruni Üniversitesinin herhangi bir programından mezun olup, yeniden Biruni Üniversitesi programlarına yerleşen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.

 

Aile İndirimi

Biruni Üniversitesinde öğrenim görmekte olan eş, çocuk ve kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dahil) %5 oranında uygulanan indirimdir.

 

Sporcu İndirimi

Sporcu lisans belgesinin geçerlilik süresi güncel olması koşuluyla, sporun herhangi bir dalında Milli Takım kadrosunda yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.

 

Engelli İndirimi

Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporuna göre engel oranı %80 ve üzeri olan öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.

 

Şehit ve Gazi Malul İndirimi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Güçleri, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz şehit veya malul gazi eşi ve çocuklarına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.

 

Peşin İndirimi

Her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde, ödenecek ücret üzerinden Mütevelli Heyetin belirlediği oranda uygulanan indirimdir.