Bizim Çocuklar Derneği Burs Başvuruları

Cumhuriyetimizin sağladığı eğitimde fırsat eşitliği ile birlikte sınıflar arası geçirgenlik kolaylaşmış bu yolla da Türk toplumu ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmiştir. Cumhuriyetimizle birlikte imkansızlıklar içinde büyüyen çocuklar da türlü imkanlarla okuyan arkadaşları gibi doktor, öğretmen, vali ve hatta Başbakan, Cumhurbaşkanı olabilmiş ve içinde yaşadığı toplum için faydalı ve değerli bireyler olarak vatana ve millete hizmet etmişlerdir. Biz de nesiller arası adalet çerçevesinde genç kardeşlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak zorundayız.

BİZİM ÇOCUKLAR’a destek olmak üzere BİZ bir yola çıktık. Eğitimde dezavantajlı gençlerimize temiz bir el uzatmak istedik. Bireysel çabalarımızla destek olduğumuz yüzlerce gencimizin sayılarını daha da artırmak, hepimizin türlü desteğini de almak üzere sizlerle birlikte hareket etmek istedik. Bunu da şeffaflıkla ve hukuki olarak kayıt altına almak üzere BİZİM ÇOCUKLAR Eğitim ve Kültür Derneği’ni kurduk. Amacımız Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerimize maddi destek için burs vermek ve bunun yanında onları hayata hazırlamak üzere kariyerlerini ve sosyal, kültürel gelişimlerini de destekleyerek toplum için faydalı, donanımlı gençler haline getirmek. Bunun için de burs, staj, mentörlük, kariyer danışmanlığı ve türlü eğitimler vermeyi planladık.

Önceliği kızlarımıza vermek üzere, bizler maddi destekle ve gençlerimize vereceğimiz mentorluk desteğiyle gençlerin gelecek umudunu ayakta tutacağız. Herkes bilecek ki Türkiye’de şeffaflıkla ve adaletle işleyen bir sistem kurulabilir, bu sisteme güvenilir, yardım alınabilir, destek verilebilir ve bu şekilde ülkeye layıklyla hizmet edilebilir.

Başvuru Formu