Bizim Neslin Uşakları Derneği Burs Başvuruları

Üniversiteyi yeni kazanan veya üniversite ara sınıflarında olup burs alma kriterlerine uygun olan Trabzonlu gençlerimize karşılıksız burs ve staj imkanı sunuyoruz. Burslar Ekim- Haziran ayları boyunca 9 ay verilmektedir.

BURS İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

(ÜNİVERSİTEYİ BU ÖĞRENİM YILINDA KAZANMIŞ ÖĞRENCİLER İÇİN)
1. LYS sonuç belgesi ile kayıt yaptırdığı üniversiteden alınmış öğrenci/kayıt
belgesi
2.Bitirdiğiniz okulu ve diploma notunuzu gösteren belge.
3. Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4. Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve kiranın ödendiğine dair banka dekontu
5. Gelir Beyanı ile ilgili olarak;
(a) Çalışan Anne, Babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi
(b) Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi
(c) Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş
miktarını gösterir belge
(d) Düzenli bir geliri olmayanlar ve çalışmayan Anne-Baba için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. Kimlik No/ Adı / Soyadı olması zorunludur)
6. Aileyle birlikte oturan kardeşler için;
(a) Okuyor iseler (İlköğretim, Ortaöğretim, Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi
(b) Okumuyor ise çalıştığına veya çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu
sorgusu
7. Eğitim, spor, sanat veya bilim dalında Türkiye veya yurtdışında elde edilmiş başarılarınız, dereceleriniz, ödülleriniz varsa bunu gösteren belgeleriniz.

 

BURS İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

(HALİHAZIRDA ÜNİVERSİTEDE OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN)
1. Okuduğu okuldan alınmış öğrenci belgesi ve bir üst döneme geçtiğini gösteren transkript (genel başarı notu ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 75 olmalıdır)
2. Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3. Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve kiranın ödendiğine dair banka dekontu 4. Gelir Beyanı ile ilgili olarak;
(a) Çalışan Anne, Babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi
(b) Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi
(c) Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge
(d) Düzenli bir geliri olmayanlar ve çalışmayan Anne-Baba için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. Kimlik No / Adı / Soyadı olması zorunludur)
5. Aileyle birlikte oturan kardeşler için;
(a) Okuyor iseler (İlköğretim, Ortaöğretim, Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi
(b) Okumuyor ise çalıştığına veya çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu
sorgusu
6. Eğitim, spor, sanat veya bilim dalında Türkiye veya yurtdışında elde edilmiş başarılarınız, dereceleriniz, ödülleriniz varsa bunu gösteren belgeleriniz.

BURS BAŞVURU FORMU