Boğaziçi Üniversitesi Yemek Yurt ve Kitap Bursu

bogazici-universitesi-burslari

Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi tarafından verilen burslardur.

YEMEK BURSU

a)  Üniversite yemekhanesinde günde 1 ya da 2 öğün ücretsiz yemek bursudur. Bir akademik yıl için geçerlidir.

b)  Her dönem yemek hakkının % 50 sinden azını kullanan öğrencilerin bu bursu

c)  Eğitim süresi içinde öğrencinin GNO’sunun üstüste üç dönem 2.00’nin altına düşmesi ya da iki dönem 1.50’nin altına düşmesi durumunda bursu kesilir.

YURT BURSU

Yurt Bursu, kontenjan dahilinde, gereksinime veya akademik başarıya dayalı, Üniversite yurtlarında ücretsiz kalma hakkıdır.

i) Gereksinime dayalı yurt bursu:

BÜ öğrencisi olup maddi desteğe gereksinimi olan ve BÜ yurtları kabul koşullarına uyan lisans öğrencileri, ilan edilen yurtlarda burslu olarak kalmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Bu burs eğitim süresi içinde öğrencinin GNO’sunun üstüste üç dönem 2.00’nin altına düşmesi ya da iki dönem 1.50’nin altına düşmesi durumunda kesilir.

ii) Akademik başarıya dayalı yurt bursu:

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olup, başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan ve BÜ yurtları kabul koşullarına uyan lisans öğrencileri, her yıl ilan edilen yurtlarda burslu olarak kalmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Bu bursa başvurabilmek için öğrencilerin bölümlerinde en az  4. dönemlerinde okuyor olmaları ve o sırada (okudukları 3.dönemleri sonunda) 3.50 GNO’ya sahip olmaları gerekir.  Başvurular her akademik yılın 2. döneminde yapılır. Başvuru yapan öğrencilerden koşullara  uygun olanlar,  Burs Komisyonu tarafından yapılan görüşme sonucunda  yurt burslusu olmaya hak kazanır.

Bu burs  öğrencinin GNO’su 4.00 üzerinden 3.00’ün altına düşmediği sürece devam eder.

Burs her akademik yılın 1. döneminde başlar ve koşullar yerine getirilmezse 2. dönem sonunda biter.

iii) Yurt Burslarının Süresi:

Yurt bursu, öğrencilerin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Bu yurtlarda kalan öğrenciler herhangi bir nedenle süreye sayılan ya da sayılmayan izin almaları halinde burs haklarını kaybederler (BÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrenciler hariç); ancak, koşulları elveriyorsa burs için tekrar başvurabilirler.

Bölümlerine akademik yılın 2. yarıyılında “düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçiş yüzünden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin, son dönemleri bitmeden önce danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisi’ne başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, yurtlarda kalma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla bir dönem uzatılabilir.

Çift Anadal Programı’na (ÇAP) kayıtlı olan öğrencilerden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin, son dönemleri bitmeden önce ÇAP danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisine başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, yurtlarda kalma süreleri, kontenjanın da yeterli olmasına bağlı olarak en fazla iki dönem uzatılabilir. Sürenin bir dönemden fazla uzatılması gerektiği hallerde öğrencilerin dönemleri bitmeden önce ÇAP danışmanlarından ikinci bir görüş mektubu getirmeleri gerekmektedir.

Yurt bursları 1. ve 2. yarıyılları kapsar. Öğrenciler yurtlar idari takviminde belirtilen yurt boşaltma tarihine uymak zorundadırlar.

KİTAP BURSU

Öğrenciye ücretsiz olarak ders kitabı sağlanmasıdır. Bir akademik yıl için geçerlidir. Gereksinim kriterine göre, GNO’sunun üstüste iki dönem 2.00’nin altına düşmesi ya da bir dönem 1.50’nin altına düşmesi durumunda kesilir.

Detaylar ve başvuru için Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi’ni ziyaret edebilirsiniz: http://www.bursofisi.boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Gereksinim Bursu

Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları