Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) Burs Başvurusu

BOL-DAV 2023-2024 DÖNEMİ BURS MÜRACAATLARI BAŞLIYOR

2023-2024 Dönemi Yükseköğrenim Lisans Burs Başvuru ve Bitiş Tarihleri 11.09.2023-30.09.2023 Tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Burs talebinde bulunacak Bolvadin ve Köyleri nüfusuna kayıtlı öğrencilerimizin www.boldav.org.tr üzerinden Bol-Dav Burs Yönetmeliği Usul ve Esasları Menüsünü okumalarını ve özellikle 7. Maddedeki Başvuru Şartları Bölümündeki Kriterlere dikkat etmelerini rica ederiz.

Not: 2023-2024 Dönemden itibaren Geleneksel Türk El Sanatları üzerinden müracaat edecek en az iki yıllık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerimize de Yönetim Kurulunun değerlendirmeleri neticesinde Bolvadin’imizde Türk El Sanatlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla burs tahsisi yapılacaktır.

Bolvadin Kamuoyuna Saygılarımızla,

Bol-Dav Burs Yönetmeliği Usul ve Esasları

MADDE 7: BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Anne ya da Babasının Bolvadinli olması ve/veya Bolvadin, Köy ve Kasabaları nüfusuna kayıtlı olmak (kasaba ve köyler dâhil) veya en az 15 yıl ailenin Bolvadin’de ikamet etmesi gerekmektedir.

c) Türkiye sınırları içerisinde lisans düzeyinde öğrenim görmek.

d) Vakıf Burs Yönetmeliği amaçlarına uyan bir kişilik sahibi olmak (Madde 1:Amaç).

e) Sabıka kaydı bulunmaması ve devam edilen öğretim kurumundan disiplin cezası almamak. (Disiplin cezası alması durumunda bursun devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulunca belirlenir.)

f) Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

g) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı 4 yıllık üniversite lisans programına öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.

h) Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

ı) Derslerinde Başarılı olmak (Sınıfını doğrudan geçmek)

i) Yardıma ihtiyacı olmak,

j) Aynı aileden ikinci bir kişinin kardeş(leri) Vakıf bursiyeri olmaması.

k) İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık üniversite lisans programına geçen öğrenciler de BOLDAV Vakfı bursuna başvurabilirler.

l) Burs alanın isteği ve BOL-DAV Vakfı Yönetim Kurulu’nun onayıyla yılda 3 (üç) gün, herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etmek.

m) Şehit ve Gazi çocuklarına ve %40’ın üzerinde Engelli olduğunu belgeleyen 4 yıllık üniversite lisans öğrencilere burs başvurularında öncelik tanınır.

n) 16.11.2022 Tarih ve 13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3.Maddesi gereğince Türk–El sanatlarının geliştirilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik Meslek Yüksek Okulları Türk-El Sanatları bölümünde okuyan veya okuyacak öğrencilerimize Yönetim Kurulunun uygun gördüğü sayıda Bolvadinli öğrenciye burs tahsisi yapılacaktır.

BOL-DAV BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI

Burs Başvuru Formu 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi