BOREN Bor Bursu Programı Başvuruları

boren-proje-bursu

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250 den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73 üne sahip olan ülkemizde bora dayalı bilgi ve teknolojinin üretilmesine ve kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında nitelikli Ar-Ge çalışmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bora ait bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedeflemektedir.

Farklı disiplinlerde yer alan ve disiplinler arası çalışmayı gerektiren Bor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemek ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıların Bor ile ilgili konularda çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen BOREN Bor Bursu Konulu Çağrısı (2019-BK1) kapsamında, öncelikli konularda yurt içinde Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu verilecektir.

Çağrı kapsamında, “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Bor Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca, lisansüstü öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar  Bor Bursundan yararlanmak üzere; Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışmalarını yalnızca bursiyer taleplerini içerecek şekilde, aynı zamanda Proje Başvurusu olarak Enstitümüze sunabilecektir.

BOREN Bor Bursu Çağrısı (2019-BK1) Konuları için tıklayınız.

Bu kapsamda Proje Başvuruları 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren alınacak olup, son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 17.30’dur. Proje Başvuru Formunun WORD formatı ve imzalı PDF formatı, en geç belirtilen gün/saate kadar e-posta yolu ile Bursiyer Adayı tarafından burs@boren.gov.tr adresine iletilebilecektir. Ayrıca ıslak imzalı Formun elden ya da posta yoluyla BOREN’e ulaşması kaydıyla başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde Bursiyer Adayına e-posta yolu ile bildirilecektir.

 BOREN Bor Bursu Konulu Çağrısı (2019-BK1) Proje Başvuru Formu için tıklayınız.

Program kapsamında verilecek burslarda uygulanacak aylık burs miktarı ve azami süre aşağıda belirtilmiştir.

 

DüzeyBurs Azami
Süresi
Aylık Burs
Tutarı (TL)
Sigortalı Çalışanlar
Aylık Burs Tutarı (TL)
 Yüksek Lisans Öğrencileri24 Ay2.350470
 Doktora Öğrencileri36 Ay2.700540
 Doktora Sonrası Araştırmacılar24 Ay3.050610

 

Proje Başvurusu; lisansüstü öğrencilerde akademik tez çalışmasının, doktora sonrası araştırmacılarda ise bilimsel araştırma çalışmasının başladığı tarihten itibaren en geç Tez/Araştırma normal süresinin bitimine altı ay kalıncaya kadar yapılabilecektir. Proje Başvurusunda, Proje Yürütücüsü olarak Tez/Araştırma Akademik Danışmanı yer alacaktır. Proje Başvurusu, Enstitümüzce değerlendirilecek ve kabul edilmesi halinde, Burs Başvurusu yapılabilecektir.

BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

A) Akademik tez çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri;

  1. Burs Başvuru Formu (Bursiyer Adayı ile Proje Yürütücüsü (Tez/Araştırma Akademik Danışmanı) tarafından imzalanacaktır),
  2. Burs Taahhütnamesi (Bursiyer Adayı tarafından imzalanacaktır),
  3. Öğrenci Belgesinin aslı (Öğrenim gördüğü aşamayı ve akademik tez konusunu gösterecektir).

​​​​​​​B) Bilimsel araştırma çalışması yürüten doktora sonrası araştırmacılar;

  1. Burs Başvuru Formu (Bursiyer Adayı ile Proje Yürütücüsü (Tez/Araştırma Akademik Danışmanı) tarafından imzalanacaktır),
  2. Burs Taahhütnamesi (Bursiyer Adayı tarafından imzalanacaktır),
  3. Doktora Diploması veya Mezuniyet Belgesi kopyası,
  4. Bilimsel araştırma çalışmasını gösterir belge aslı (Çalışmanın yürütüldüğü ilgili kuruluşça düzenlenecektir).

BOR BURSUNDAN YARARLANAMAYACAKLAR

  1. Kamu kurum veya kuruluşlarında (BOREN dâhil) istihdam edilenler,
  2. BOREN tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler kapsamında aylık ücret ödemesinden veya personel gideri desteğinden yararlananlar,
  3. Kamu kurum veya kuruluşlarından burs alanlar (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burslardan yararlananlar hariç).