İzmir Buca Belediyesi Ortaokul ve Lise Bursları

İzmir Buca Belediyesi maddi durumu yetersiz ortaokul ve lise öğrencilerine burs verecek. Buca Belediyesi ortaokul ve lise öğrencileri için burs kayıtları 26 Ocak’ta başlayıp 13 Şubat’a kadar devam edecektir. Başvurular Buca Belediyesi Sosyal Yardım İletişim Müdürlüğü Burs Bürosundan yapılacaktır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi ve 60. maddesi (i)  bendine göre hazırlanmış Belediyemiz Tahsil yardımı Yönetmeliğine istinaden İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan başarılı, maddi imkânı kısıtlı öğrencilerine 8 ay boyunca yapılan nakdi yardımlardır.

Tahsil Yardımında Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

– Türk Vatandaşı olmak,
– Kamu Haklarından Yasaklı bulunmamak,
– Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
– Özel Kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya Kanuni kovuşturma sonucu çıkartılmamış olmak,
– Herhangi bir kaynaktan burs, kredi veya burs seviyesinde maddi yardım almamak, (Başarılı çalışmalarından dolayı ödül almak hariç)
– İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinde bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, bu yönetmeliğe göre burs alan öğrenciler için burs dönemi içinde sınıflarını doğrudan geçmiş olmak,
– Yaş sınırları; İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan öğrencilerin yaş sınırları içinde olmak,

İzmir Buca Belediyesi maddi durumu yetersiz ortaokul ve lise öğrencilerine burs verecek. Buca Belediyesi ortaokul ve lise öğrencileri için burs kayıtları 26 Ocak’ta başlayıp 13 Şubat’a kadar devam edecektir. Başvurular Buca Belediyesi Sosyal Yardım İletişim Müdürlüğü Burs Bürosundan yapılacaktır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi ve 60. maddesi (i)  bendine göre hazırlanmış Belediyemiz Tahsil yardımı Yönetmeliğine istinaden İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan başarılı, maddi imkânı kısıtlı öğrencilerine 8 ay boyunca yapılan nakdi yardımlardır.
Tahsil Yardımında Öğrencilerde Aranacak Şartlar:
– Türk Vatandaşı olmak,
– Kamu Haklarından Yasaklı bulunmamak,
– Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
– Özel Kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya Kanuni kovuşturma sonucu çıkartılmamış olmak,
– Herhangi bir kaynaktan burs, kredi veya burs seviyesinde maddi yardım almamak, (Başarılı çalışmalarından dolayı ödül almak hariç)
– İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinde bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, bu yönetmeliğe göre burs alan öğrenciler için burs dönemi içinde sınıflarını doğrudan geçmiş olmak,
– Yaş sınırları; İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan öğrencilerin yaş sınırları içinde olmak,
BAŞVURU:
Tahsil Yardımı başvurusu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılacak olup,
Tahsil Yardımından Yararlanmak İsteyen Öğrenciler:
– Müdürlüğümüzden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki belgeler ile başvururlar.
– Öğretim Kuruluşlarından öğrenci olduğuna dair belge,
– Okuldan alınacak başarı belgesi, (Takdir veya Teşekkür belgesi)
– Herhangi bir kuruluştan burs veya burs seviyesinde yardım almadığına dair öğrenci veli beyanı
– Muhtarlıktan alınacak fakir ilmuhaberi (veli adına muhtardan)
– Öğrenci nüfus cüzdanının fotokopisi
– İkametgâh senedi (öğrenci adına muhtardan) (yurtta kalan öğrenciler için yurt müdürlüklerinden alacakları belgegeçerlidir. )

Tahsil Yardımı başvurusu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılacak olup, Tahsil Yardımından Yararlanmak İsteyen Öğrenciler:

– Müdürlüğümüzden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki belgeler ile başvururlar.
– Öğretim Kuruluşlarından öğrenci olduğuna dair belge,
– Okuldan alınacak başarı belgesi, (Takdir veya Teşekkür belgesi)
– Herhangi bir kuruluştan burs veya burs seviyesinde yardım almadığına dair öğrenci veli beyanı
– Muhtarlıktan alınacak fakir ilmuhaberi (veli adına muhtardan)
– Öğrenci nüfus cüzdanının fotokopisi
– İkametgâh senedi (öğrenci adına muhtardan) (yurtta kalan öğrenciler için yurt müdürlüklerinden alacakları belgegeçerlidir. )

buca-belediyesi-ortaokul-lise-burslari

BUCA BELEDİYESİ İletişim Bilgileri

Adres: Menderes Caddesi No: 85 Buca/İZMİR
Tel: 0232. 439 10 10
Faks: 0232. 438 00 66 E-mail: info@buca.bel.tr

guest
1 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Arjin demirtekin
Arjin demirtekin
10 ay önce

Orta okulların burs başvurusu ne zaman

Close
Menu