Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (BUCOSEV) Burs Başvurusu

bursa-bucosev-bursu

BURS BAŞVURUSU AMAÇ VE KAPSAM
Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs veya Bursa’da öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.

 

GENEL KOŞULLAR
Burslardan faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

• T.C. vatandaşı olmak.

• Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.

• Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.

• Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. (Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit edilen öğrencinin bursu sona erdirilir.

• Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.

Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Bursların kontenjan, kapsam, miktar ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Burs başvuruları her yıl 1 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılır.

Başvuru yapan öğrenciler, akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına dizilir. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve burs verilecek öğrenci kontenjanı belirlenerek karar bağlanır.

İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yolu ile yapılır ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

• Açık adres ve telefon numarasının bulunduğu başvuru dilekçesi,

• İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı, ÖSYM Yerleşme bilgisi

• Ara sınıfta okuyan öğrenciler için transkript,

• Adli sicil kaydı,

• Bir adet vesikalık fotoğraf,

• İkametgah Belgesi

• Bursiyer adayının öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi/belgeleri,

• Aile çalışanlarından ücretli çalışan var ise maaş bordrosu, ücretli çalışan değilse gelirini gösteren belge,

• Aile çalışanlarından emekli olan var ise emeklilik cüzdanı fotokopisi,

• Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge,

• Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,

• Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi,

• Devam eden Kredi/Borç ödemesi var ise kredi tutarı ve ödeme tarihlerini gösterir belge,

• Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

• Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti,

• Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,

• Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları

Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde, belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na posta yoluyla göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

BURS SÜRESİ
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.

Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri, sabıka kayıtları ve öğrenci belgeleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.

BURSUN FESİH ŞARTLARI
Aşağıdaki durumlarda burs komisyonunun vereceği karar ile burs kesilir.
Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
Disiplin cezası alması,
Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
Okul ile ilişkisinin bitmesi,
Kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs, maaş aldığının belirlenmesi.
Burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek.
Başvurusundan sonra bursiyer olarak devam ettiği sure boyunca beyanında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmekle yükümlüdür.
Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemi başvuru döneminde internetten başvuru formu doldurmaları, ilgili yıla ait transkriptlerini ve öğrenci belgelerini Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Bursiyerler, Vakıftan burs aldığı süre içinde kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs aldıklarını hemen bildirmekle yükümlüdür.

guest
5 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mhmmd
Mhmmd
1 yıl önce

Başka bir yere yazıp kopyalayıp sonra bu sayfada tc yazan yere yapıştırın

Rkn
Rkn
1 yıl önce

Başvuru için tc olmuyor

Hicran
Hicran
1 yıl önce

Tc mi giremiyorum niye böyle oluyor

dyd
dyd
3 yıl önce

burs sonuçları ne zaman aöıklanır ??

dyd
dyd
3 yıl önce

bu burs ne zaman sonuçlanır ?

Close
Menu