Bulgurcu Vakfı Burs Başvurusu

Burs Başvuru Koşulları

•          Cinsiyeti kadın olan

•          T.C vatandaşı

•          Adli sicil kaydı bulunmayan

•          Maddi desteğe ihtiyacı olan

•          Not ortalaması 2.50 ‘ten düşük olmayan

•          1’den daha fazla alttan dersi olmayan

•          Aşağıdaki mühendislik programlarını kazanan ve öğrenimine devam eden

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kontrol Otomasyon Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Yapay Zeka Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği

•          25 yaşından büyük olmayan

•          Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerin tam burslu yukarıda belirtilen mühendislik programlarında okuyan öğrenciler başvurabilirler. Başvurular https://www.bursverenler.org/#/ üzerinden yapılacaktır.

Bursverenler üzerinden başvuru koşulları sağlandıktan ve gerekli belgeler sisteme yüklendikten sonra, ön değerlendirmesi olumlu olan adaylar mülakata davet edilir.

Mülakata gelecek adaylardan;

•          Akademik kayıtları,

•          Aile bilgileri,

•          Hanenin gelirini gösteren belgeler istenir.

2021 – 2022 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarı aylık 500 TL’dir. Burslar Ekim ayından itibaren başlamak üzere 9 ay süre ile verilir.

2021 yılı burs başvuruları eğitim-öğretim yılı başlangıcını takiben Eylül ayı içinde alınacaktır.