Burak Özgüner Öğrenci Teşvik Bursu

“Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük” isteyen ve herkes için adil bir dünya hayal eden, bunu somut projeler üreterek ya da mevcut projelere destek vererek hayata geçiren öğrencileri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla oluşturduğumuz bu burs programı, bütün ayrımcılık biçimlerine karşı mücadele etmiş yol arkadaşımız Burak Özgüner’in anısına ikinci defa düzenlenmektedir.

Bursa her yaştan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir. Burs alacak öğrencilerin sayısı, burs destekçilerimizin artmasına bağlı olarak yükselecektir. Bursumuz aylık 750 TL olarak, sömestr ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 2023 yılında (dönem sonunda öğrencinin yarıyıl not ortalaması 2.00 olduğu takdirde) 12 ay boyunca devam edecektir. Vatandaşlık sınırlaması yoktur.

Başvuru Koşulları:

  1. Öncelikli olarak hayvan hakları/özgürlüğü alanında olmak üzere, insan hakları, LGBTİ+ hakları, ekoloji ya da genel anlamda sosyal sorumluluk, sivil toplum, aktivizm alanlarının birinde veya birden fazlasında farkındalık sahibi olmak ve aktif çalışmalar yürütüyor olmak,
  2. Üniversite öğrenimi boyunca genel not ortalaması 2.00’nin altına düşmemiş olmak,
  • Öğrencinin hayvan sömürüsüne karşı olması, aynı zamanda bu sömürünün ekolojik dengede yarattığı hasarın farkında olması ve vegan olması tercih sebebidir. Bunun takibini yapamayacağımız için, bu bir şart değildir.
  • Öğrencinin ekonomik durumunu kontrol edecek bir mekanizmamız yok. Tabii ki öncelikli olarak ihtiyaç sahibi aktivist öğrencilerin başvurmasını teşvik ediyoruz.

Başvuru şekli:

burakozgunerbursu@gmail.com adresine fotoğraflanmış ya da taranmış şekilde gönderilecek belgeler:

  1. Öğrenci belgesi (üniversiteyi yeni kazanan adaylar için ÖSYM sonuç belgesi),
  2. Güz 2022 dönemine kadarki transkriptleriniz,
  3. Belirtilen alanlardaki çalışmalarınızı özetleyen ve bursun neden size verilmesini düşündüğünüzü anlatan başvuru/niyet mektubu. Dileyen çalışmalarına dair link/fotoğraf/belge ekleyebilir.

    Not: Niyet mektubu göndermeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Son Başvuru tarihi: 9 Kasım 2022