Burs alacak öğrenciler dikkat!

Yüksek Öğrenim Kredisi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden öğrenim kredisi yada karşılıksız burs yani başbakanlık bursu almaya hak kazanan öğrencilerin burs ve kredi onay işlemi yapmaları gerekmektedir..

Eskiden noter aracılıgı ile burs kredi senetlerini onaylatan öğrenciler artık oburs onay işlemini internet üzerinden online olarak yapması gerekmektedir..e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden kyk burs kyk kredi onay işlemi elektronik ortamda yapılmaktadır..18 yaşından küçük öğrenciler ise ailelerinden alacakları muvafakatname ile kyk müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir..verilen süre zarfında burs kredi onay işlemini yapmayan öğrenciler kyk burs ve öğrenim kredisinden faydalanamaz

Kyk öğrenim kredisi kazandığı halde almak istemeyen öğrenciler onay işlemini gerçekleştirmezse kredileri iptal olacaktır başka işleme gerek yoktur..fakat onay işleminden sonra kredi almak istemeyen öğrencilerin kyk kredi iptal dilekçesini kurumumuza iletmesi gerekmektedir

Burs kredi onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından burs, kredi ödemeleri T.C. Ziraat bankası şube müdürlükleri aracılığı ile yapılacak.

Öğrenciler burs ve Öğrenim Kredisi T.C. Ziraat bankasının hangi şubesinden alacaklarını kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Öğrenciler kendilerine Öğrenim Kredisi tahsis edilen burs ve kredilerden herhangi birini almak istemiyorlar ise almak istemediklerini bir dilekçe ile kuruma bildirecek.

Kurumumuzdan daha önceki yıllarda burs, Öğrenim Kredisi ve/veya katkı kredisi alanlar ile ek süre (artık yıl) öğrenim gören öğrenciler listede yer alsalar dahi kendilerine kredi verilmeyeceğinden taahhüt senedi tanzim ettirmeyecek.

Öğrencilere verilen Öğrenim Kredisi ve katkı kredileri 4160 sayılı kanun gereğince toptan eşya fiyat endeksine tabi olup; söz konusu kanun maddesi “endeks uygulanmasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50’sine kadar indirim yapmaya kurum yönetim kurulu yetkili. İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.” hükmüne amirdir.