Adalet Ağaoğlu

Türk yazar Adalet Ağaoğlu, 20. yüzyıl Türk edebiyatının önde gelen romancılarından biri olarak görülür. Eserlerinde, Türkiye’nin farklı dönemlerini ve bu zaman dilimlerinin insan hayatları üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceler.

1996 yılında kurulan Aydın Doğan Vakfı, özellikle kız çocuklarının eğitimine ve fırsat eşitliğine vurgu yaparak, Türkiye’nin gelişimine destek sağlayan önemli bir rol üstlenmektedir. Eğitim, kültür-sanat, spor gibi çeşitli alanlarda etkili projeler aracılığıyla toplumun gelişimine katkı sağlama hedefiyle yola çıkan vakıf, katkıda bulunduğu alanlarda öncü bir konumunu sürdürmeyi amaçlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.