Bursa Ticaret Odası (BTSO) Burs Başvurusu

bursa-ticaret-odasi-burs

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim dönemi Yükseköğretim Burs başvuruları 04-29 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Burstan Yararlanacak Öğrencilerde Aranacak Asgari Nitelikler :

Burs verilecek Öğrencilerde aşağıdaki asgari vasıflar aranır;

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Doğum yeri Bursa olması veya orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış olması (Bursa ili sınırları esas alınması)

c) Yüksek öğretim kurumlarından birinde örgün lisans eğitimi veren bir programa kayıt yaptırmış olmak.

d) Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması. (Burs alacak öğrencinin ailesinin toplam aylık gelirinin net 22.804,64 TL’nin altında olması. )

e) Herhangi bir firma veya kuruluşta tam zamanlı çalışmamak,

f) Herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet almamış olmak veya hakkında açılmış adli, idari soruşturma yahut disiplin soruşturması bulunmamak,

g) Çalışkan ve Başarılı olmak (Bursiyer kontenjanına dahil edilerek burs verileceklerin belirlenmesinde, üniversiteye yeni başlayan veya hazırlık sınıfını yeni tamamlayan öğrenciler için üniversite giriş sınavı sıralaması, ara sınıflardaki öğrenciler ise üniversite giriş sınavı sıralaması ve lisans not ortalamasına göre değerlendirilir. Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerden başvuru veya bursun devamı için istenen asgari not ortalaması şartı 4 üzerinden en az 2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olması ve eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması gerekmektedir)

2. Burs Başvurusunda İstenecek Belgeler

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunca verilmiş öğrenim kayıt belgesi ( E-devlet üzerinden alınabilir)

b) Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma fotokopisi ( E-devlet üzerinden alınabilir)

c) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler için lisans transkript belgesi ( E-devlet üzerinden alınabilir)

d) ÖSYM – Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları(ÖSYM Sıralama Belgesi ve ÖSYM Yerleştirme Belgesi) fotokopileri

e) Bir adet vesikalık fotoğraf

f) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( E-devlet üzerinden alınabilir)

g) Adli sicil belgesi ( E-devlet üzerinden alınabilir)

h) Ailenin gelir durumunu gösterir belge ( E-devlet üzerinden alınabilir);

• Anne ve babaya ait maaş bordroları (Ebeveyn çalışmıyorsa e-devletten alınacak SGK 4/a,4/b,4/c kapsamında olunmadığına dair belge)

• Emekli ebeveynler için e-devlet’ten alınacak emekli aylık bilgileri (E-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK- hizmetleri arasında bulunan “4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi Sorgulama” sayfası çıktıları

• Serbest çalışan ebeveynler için e-devlet’ten alınacak vergi levhası (matrahsız vergi levhalarında ve çalışmayan ebeveynlerde aylık gelirini beyan eden imzalı dilekçe veya fakirlik(muhtaçlık)belgesi ile başvurulması)

NOT:BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR , ODAMIZIN İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ’NE 29.09.2023 TARİHİNE KADAR ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2023

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın. 

1 Comments

  • Burs aliyomuaun hocam bişey soracaktım

Comments are closed.